Glastuinbouw Nederland start met financiële ondersteuning van Colland een campagne om het beeld dat jongeren van de tuinbouw hebben completer te maken. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren de sector verlaten en niet meer terugkomen. Go Go Greenhouse – zo heet de campagne – moet het tij keren. De campagne komt op een moment dat de arbeidsmarkt in Nederland alle records breekt, meldt het CBS deze week.

Om de campagne te laten slagen wil Glastuinbouw Nederland zijn leden mobiliseren. Het nodigt telers met scholieren op het bedrijf uit om zich bij de campagne aan te sluiten. Op zaterdag 15 juni gaat de campagne van start met een kick-off in het Westland.

Ga in gesprek met scholieren

Het is de bedoeling dat de deelnemende ondernemers in gesprek gaan met hun scholieren over de glastuinbouw, ze rondleiden over het hele bedrijf en met passie vertellen over hun vak, van opkweek tot afzet. Ondersteund door een powerpoint-presentatie over tuinbouwzaken die eventueel op het eigen bedrijf niet zichtbaar zijn. “Jongeren die op zaterdag of in de vakantie een centje bijverdienen in de glastuinbouw, weten meestal niet welke wereld er achter die geplukte tomaten schuilgaat en welke carrièremogelijkheden er zijn. Tegelijkertijd weten ondernemers vaak niet wat de interesses en ambities zijn van de jongeren op het bedrijf. Een gemiste kans! Ik roep ondernemers dan ook massaal op mee te doen aan Go Go Greenhouse”, zegt Jacco Vooijs, voorzitter Glastuinbouw Westland.

Arbeidsmarkt breekt alle records

De campagne komt op een moment dat het CBS meldt dat de zogenaamde vacaturegraad in Nederland tot recordhoogte is gestegen. Per 100 werklozen waren er in het eerste kwartaal van dit jaar 88 vacatures. In het laatste kwartaal van vorig jaar stond de vacaturegraad nog op 80. Het aantal openstaande vacatures kwam aan het eind van het eerste kwartaal uit op 277.500. In absolute aantallen is dit het derde kwartaal op rij met een recordaantal vacatures. Vergeleken met 2013 zijn er nu drie keer zo veel vacatures.
Per saldo zijn er volgens het CBS in het eerste kwartaal 53.000 banen bijgekomen. Het is het twaalfde kwartaal op rij met een plus van rond de 50.000. Per jaar gaat het om ruim 200.000 banen en dat betekent dat het aantal arbeidsplaatsen met zo’n 2,3% per jaar toeneemt. In de zorg, de zakelijke dienstverlening en de handel, vervoer en horeca is de groei het sterkst.
In het eerste kwartaal nam het aantal werklozen in Nederland af tot 3,4% van de beroepsbevolking, oftewel 316.000 personen. Dat is minder dan het laagste punt van vlak voor de crisis van 2009, aldus het CBS.

Bron: Glastuinbouw Nederland, CBS, beeld: Mario Bentvelsen