Pot- en perkplanten streven naar een compact en weerbaar gewas. De groeiende weerstand tegen het gebruik van chemische groeiremmers vraagt om alternatieve niet-chemische methoden.

Onderzoek van Wageningen University & Research laat zien dat bepaalde lichtkleuren een gunstig effect kunnen hebben op compactheid. Daarbij blijkt niet alleen de kleur (spectrum) belangrijk, maar ook het moment van de dag waarop het spectrum wordt gerealiseerd.

Verschillende lichtspectra

Voor het project ‘Licht en Groei: duurzaam sturen met licht’ zijn we eind april gestart met een proef waarbij verschillende soorten perkplanten onder verschillende lichtspectra worden geteeld van kieming tot bloei. Op basis van beschikbare kennis over effecten van lichtspectra op plantfysiologische processen hebben we gekozen voor LED’s van Oreon.

Telen zonder remmiddelen

In de huidige proef krijgen de planten gedurende de dag eenzelfde spectrum. Tijdens het vervolg testen we dynamische lichtspectra, waarbij het lichtspectrum per dagdeel kan verschillen. Het doel is om een (dynamisch) spectrum te vinden om compact en weerbaar te telen zonder remmiddelen, mogelijk met behulp van LED-belichting en/of fotoselectieve kasdekmaterialen.

Tekst: Mark van Hoogdalem