Bedrijfscontinuïteit is een groot goed. Een belangrijk deel van die zekerheid ligt in handen van de ondernemer zelf. Natuurlijk door eventuele risico’s te verkleinen, maar zeker ook door serieus te kijken naar de status van glasopstanden, elektra, ICT, voorraden enzovoorts. Voldoet alles nog aan de voorwaarden zoals gesteld in de bedrijfsstrategie? Of anders gezegd: kun je met het huidige bedrijf over vijf jaar nog steeds een goede boterham verdienen? Akerboom Freesia ging er eens goed voor zitten.

“Af en toe moet je daar tijd voor maken”, vertelt Theo Akerboom. “Kijken naar wat je hebt, wat je wilt en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.” Op een areaal van 5 ha, verdeeld over twee locaties in Roelofarendsveen en één in Nieuwe Wetering telen Theo, Thomas, Ben en Mariëlle Akerboom freesia’s. In 2013 stelde het bedrijf een nieuwe focus vast waarin onderhoud en vervanging een prominente rol spelen.
Akerboom: “Door de crisis hadden we noodgedwongen jaren stil gestaan. Alle reparaties waren houtje-touwtje uitgevoerd en alleen het strikt noodzakelijke was vervangen. We besloten de locaties te upgraden. We willen alle risico’s uit bestaande processen halen en waar nodig verbeteren. Akerboom Freesia’s bestaat al ruim 50 jaar, hè! En door te moderniseren kunnen we ook in de toekomst de kwaliteit en volumes blijven leveren die klanten van ons gewend zijn.”

Structuur geeft status

“Na het bepalen van de insteek volgde de routing. “We hebben heel duidelijk vastgelegd wat er per locatie moest gebeuren om de bedrijfszekerheid te borgen. Zowel qua periodiek onderhoud, kleine reparaties en grote vernieuwingen. Daarbij is het heel belangrijk om verder te kijken dan alleen de teelttechnische aspecten”, stelt de teler.
Welke milieu-eisen komen eraan? Hoe kun je voldoen aan de (komende) wet- en regelgeving van de overheid. Met welke ontwikkelingen zijn de verzekeraars bezig? “Door al die elementen te integreren in je nieuwe plannen versterk je de toekomstbestendigheid van je bedrijf. En dan, heel belangrijk, geef het structuur. Door te bepalen in welke stappen je onderhoud en vernieuwing wilt uitvoeren, krijgt het status. Helder en inzichtelijk. Een status waarmee je – indien nodig – naar de bank kunt stappen voor financiering. Want zij zijn eveneens gebaat bij klanten die op een onderbouwde wijze met de continuïteit van hun bedrijf bezig zijn.”

Bedrijfszekerheid

Glastuinbouwspecialist Rick van Heiningen en sectormanager Willem Snoeker van Interpolis/Avéro Achmea luisteren geïnteresseerd naar het verhaal van Akerboom. Deze boodschap (het vroegtijdig en serieus kijken naar onderhoud) verkondigen zij ook al jaren. Snoeker: “Als verzekeraar kijken wij veel meer dan vroeger naar de ondernemer. Wat heeft hij of zij nodig voor een rendabel bedrijf met juist die leveringszekerheid. Hoe voorkom je stilstand. Want echt, de ellende van bijvoorbeeld een brand of storm is enorm. Dat gun je niemand. Sowieso is iedere verstoring vervelend. Door samen met de ondernemers grote en kleine risico’s beheersbaar te maken, kunnen wij als verzekeraar een acceptabele premie neerleggen.”

Onderhoud en vervanging

Van Heiningen komt bij veel glastuinbouwbedrijven over de vloer en helpt de ondernemers met inzicht op veranderende risico’s. “Iedereen erkent het belang van onderhoud. De periodieke keuringen zijn meestal goed geregeld. Een breder onderhouds- en vervangingsplan ontbreekt echter vaak. Ondernemers worstelen vooral met een goede planstructuur. Waar moet je beginnen? Ik adviseer daarom altijd hulp in te roepen. Van een goede technische man, de leverancier van je machines en installaties of van je verzekeraar. Loop samen door het bedrijf, beoordeel de status van verschillende processen en bijbehorende apparatuur. Is simpel onderhoud afdoende of moet men aan vervanging gaan denken?”
Natuurlijk heeft de verzekeraar richtlijnen, maar de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer is minstens zo belangrijk. “Hij moet inzien dat investeringen in onderhoud zich terugbetalen in bedrijfszekerheid. Het biedt kansen voor een gezonde toekomst.”

Je visie durven uitwerken

Akerboom knikt. De investeringen die zijn bedrijf deed in onder meer brandvertragende schermdoeken en computersystemen, zorgen dat de freesiatelers op de korte en langere termijn hun sterke marktpositie behouden. “Maar dan moet je je visie ook wel durven uitwerken. Wij wilden in drie jaar alle drie de locaties gemoderniseerd hebben. Elk jaar één. De bank stond garant voor de financiering ervan. De meest ingrijpende vernieuwing die we doorvoeren, is denk ik de implementatie van moderne ICT-systemen. Op die manier kunnen we de drie verschillende vestigingen organisatorisch en teelttechnisch aan elkaar koppelen.”
De potenties zijn enorm, meent de teler. De investeringen ook. “Werkelijk alles moet worden vernieuwd, aangepast en afgestemd. Ook in de toekomst moet je er continu aandacht aan blijven geven. Maar als het maar een fractie doet van wat het belooft, is het de energie zeker waard.”

Zekerheid en rust

Dit en andere grote werkzaamheden worden strategisch uitgevoerd en in stukken gefinancierd. Voor het reguliere onderhoud van de dagelijkse zaken, legde Akerboom alle werkbonnetjes van de laatste jaren eens op een rij. Welke storingen waren er zoal geweest en welk ‘los spul’ was het meest kwetsbaar? Dit gaf een goed beeld van de behoeften.
En het jaarlijkse onderhoud budgetteert de ondernemer eveneens nauwkeurig. Zo zijn die kosten vooraf ingecalculeerd. “En we hebben serieus gekeken naar onze voorraden. Als je alles van drie vestigingen bij elkaar legt, heb je een chaos aan buizen, moeren en ramen. Dat hebben wij nu ordelijk opgeslagen op één plek. Zo grijpen we niet mis als het nodig is.”
De teler is tevreden over zijn aanpak. Het geeft een stuk rust en zekerheid in het bedrijf.


‘Beurs blijft belangrijk’

Theo Akerboom: “De tijd dat ik naar de beurs ging om nieuwigheden te zien, is voorbij. Als er innovaties zijn, staan ze diezelfde dag nog in de vakbladen. Toch slaan wij een bezoek zelden over. Ik vind het vooral mooi om nieuwe invalshoeken te ontdekken. Naast teelt besteden beurzen tegenwoordig veel aandacht aan ‘randzaken’ als ICT en automatisering. Zo blijven die dagen interessant voor een grote groep ondernemers.”


Samenvatting

Door de crisis waren bij Akerboom Freesia’s alle noodgedwongen reparaties houtje-touwtje uitgevoerd en alleen het strikt noodzakelijke was vervangen. Recent hebben de ondernemers bepaald welke stappen ze op het gebied van onderhoud en vernieuwing willen uitvoeren voor het borgen van hun bedrijfscontinuïteit. Voorwaarde is dat het serieus wordt aangepakt en breed ingestoken. Onderhoud blijft de verantwoording van de ondernemer. Installateurs, leveranciers en dienstenpartijen kunnen helpen met kennis en structuur.

Tekst: Jojanneke Rodenburg. Foto’s: LD Photography.

Gerelateerd