Ruud en Leo Duijnisveld besloten in 2012 om hun paprikakwekerij van 5,2 hectare uit te breiden met 4 hectare glas. Tegelijk besloten ze om voor het hele bedrijf een nieuw AGV-systeem te ontwikkelen, dat tegemoet zou komen aan al hun eisen. Een mooie kans en een uitdaging voor Berg Hortimotive om – samen met een klant – een slimme oogstkar te ontwikkelen. Dat kostte een jaar, maar de samenwerking leverde Duijnisveld wel een concurrentievoordeel op. “We zijn erg klantgericht.”

De paprikakwekerij van Duijnisveld is sinds 2006 gevestigd in Nieuwveen. De kwekerij wordt geleid door de derde generatie Duijnisveld, die van oorsprong uit het Westland komt. De ouders van Ruud en Leo telen al sinds de jaren zeventig paprika’s en hun grootouders al tachtig jaar groenten. Ruud en Leo zijn neven van elkaar en runnen – samen met hun partners Wendy en Saskia – de onderneming.

Het bedrijf werd van meet af aan modern opgezet, met WKK’s, een dubbel scherm, regenwateropvang en recirculatie van overtollig drainwater. Zelfs de rookgassen van de WKK’s worden gereinigd, zodat ze geschikt zijn om als CO2-bemesting voor de paprikaplanten in te zetten. Verder wordt er zo lang mogelijk gewerkt met biologische bestrijding, ofwel ‘maximaal biologisch’. Geteeld wordt op een traditioneel gotensysteem op 80 centimeter hoogte in steenwol. De teelt is jaarrond, met een onderbreking van drie weken in november, als de teeltwisseling plaats vindt. Het ras is Sapporo RZ, een paprika die wat fijnere vruchten geeft dan normaal.

Strategie

De strategie is erop gericht een premium kwaliteit paprika voor de Britse markt te telen, tegen zo laag mogelijke kosten. Ruud Duijnisveld: “Onze afnemers zijn snijderijen en retailklanten, die de beste kwaliteit eisen. Wij kunnen die leveren. Wij hebben daarvoor ook alle certificaten in huis, van GlobalGAP en Tesco tot Field to Fork.”

De afzet verloopt via telersvereniging Best of Four. De – uitsluitend rood geoogste – paprika’s worden soms bij Duijnisveld direct in eindfust verpakt, soms in flowpack bij het handelshuis Quality Queen, dat het contact met de Engelse afnemers onderhoudt. In het laatste geval wordt gebruik gemaakt van Euro Pool fust. De helft van alle paprika’s gaat naar snijderijen, de andere helft naar supermarkten. “We zijn erg klantgericht.”

“Onze afnemers zijn snijderijen en retailklanten, die de beste kwaliteit eisen. Wij kunnen die leveren.”

De productie bedraagt 32-33 kg per m2/per jaar. Het energieverbruik ligt op 32-33 m3 gas/m2/jaar, inclusief het gasverbruik voor het opwekken van stroom met WKK’s, dus voor elke kilo rode paprika is 1 m3 gas nodig. Het dubbele scherm draagt bij aan het relatief lage energieverbruik. Ruud: “Maar we gebruiken het ook om de zon weg te schermen als de instraling in de zomer te fel wordt. Daarmee voorkomen we kwaliteitsverlies. Dat heeft maar een paar procent van de paprikatelers.”

Co-creatie

In de eerste kas van 5,2 hectare uit 2006 werd een oogstsysteem van Bogaerts gebruikt, maar voor de uitbreiding met 4 hectare in 2012 zochten de broers iets beters dan de Belgische leverancier op dat moment kon bieden. Ruud: “We kwamen uit bij Berg Hortimotive, dat bereid was om met ons een nieuwe oogstkar naar onze specifieke wensen te ontwikkelen. Berg had wel al een AGV-systeem (‘Automated Guided Vehicle’, red.), maar we hebben toch nog een hoop aangepast. We wilden met name de oogstkarren verbeteren. Alleen de oogstcontainers bleven hetzelfde, evenals het inductietraject in de schuur en kas.”

Sales manager Hans Fakkert van Berg Hortimotive: “Wij werden gevraagd om slimmere oogstwagens te ontwikkelen, met een wifi-verbinding en smartphone-besturing. Wij pakten die uitdaging graag op en zagen er ook een mooie kans in om een nieuw product te ontwikkelen. Aan de wagens zelf hebben wij ook veel aangepast, van de grootte van de plateaus, de positie van de bediening tot de hoogte van het chassis etc. etc. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Daarna waren de meeste kinderziekten er wel uit.”

“Op het hoofdpad heb je bijna geen handelingen meer, wat arbeid bespaart. Maar het geeft ook een stukje rust op het bedrijf.”

Ruud Duijnisveld: “Zo verliep het opladen van de accu’s in het begin niet helemaal vlekkeloos, de accustatus klopte soms niet. Ook hadden we soms last van krakende aandrijfassen en waren de tag readers, die de tags in het betonpad moeten lezen, in het begin te zwak. Die problemen hebben we allemaal opgelost. Er zijn op dit moment – we werken er nu het derde seizoen mee – geen karren meer die uitvallen.”

Slimme AGV

De samenwerking tussen Duijnisveld en Berg Hortimotive resulteerde in een ‘slimme’ AGV, die door de plukkers prettig en veilig – zowel horizontaal als verticaal – te bedienen is. Belangrijk ‘detail’ is dat de bodem van de oogstcontainers met de belasting mee veert, waardoor valschade wordt geminimaliseerd. De plukkers hoeven de volle karren alleen het pad op te draaien en op de knop te drukken. De oogstkar rijdt daarna automatisch naar de schuur, waar zij op de sorteermachine of – als deze nog vol met paprika’s zit – in de buffer wordt geleegd. De lege karren komen daarna weer automatisch terug naar het pad, op de plek waar de plukkers zich op dat moment bevinden. In totaal rijden er 45 oogstkarren op het bedrijf rond.

De voordelen van het slimme AGV-systeem zijn groot, zegt Ruud Duijnisveld: “Je oogst op hoogte omdat de container met het oogstplateau mee omhoog kan scharen. Ook veert de bodem van de container mee, afhankelijk van de lading. Er ontstaat daardoor veel minder handling-schade. En dat levert ons een betere kwaliteit paprika op. Op het hoofdpad heb je bijna geen handelingen meer, wat arbeid bespaart. Maar het geeft ook een stukje rust op het bedrijf. Ook niet onbelangrijk: het systeem geeft veel meer controlemogelijkheden. Zo kan ik per plukker zien wat de oogst was.”

“Met de app kun je alle karren eenvoudig in de gaten houden en besturen.”

Met behulp van de smartphone kunnen alle karren op afstand worden bestuurd, legt Saskia (vrouw van Leo) uit: “Met de app kun je alle karren eenvoudig in de gaten houden en besturen. Na de oogst kan ik bijvoorbeeld de karren naar de laadplaats sturen. Ik kan ook de containers er automatisch laten afhalen om de karren te kunnen gebruiken voor gewaswerk; de containers worden dan in de buffer geparkeerd en komen leeg terug in de kas. Als er ergens karren stil staan kan ik dat direct zien. Ik gebruik de app ook om stoppers open of dicht te zetten. Het werkt echt heel handig.”

Buffersysteem

Met de ontwikkeling van een nieuwe, automatische oogstkar was Berg Hortimotive er nog niet, licht Hans Fakkert toe. “We moesten er voor zorgen dat onze oogstkarren naadloos werden aangesloten op het buffersysteem van Bogaerts. Daarvoor hebben wij onze karren moeten aanpassen. Dat verliep overigens in goede samenwerking. Maar ook het hele traject uitdokteren was een uitdaging, want er zitten best veel kruisingen in. Daarvoor moesten verkeersregels worden ontwikkeld die naderhand ook weer gewijzigd moesten kunnen worden. In combinatie met de software, het wifi-systeem en de gewenste flexibiliteit, was het project een technische en logistieke uitdaging.”

De volle karren rijden automatisch naar de schuur, waar ze een voor een naar het buffersysteem van Bogaerts worden gedirigeerd. Voordat de wagens het buffersysteem inrijden worden eerst de bladeren die op de kar zijn blijven liggen opgezogen en in een afvalcontainer gestort. Met een grijper worden de volle containers opgetild en op de band van de Aweta sorteermachine geleegd. Als de sorteermachine nog vol paprika’s ligt wordt de volle container in de buffer geparkeerd. “Het buffersysteem zorgt zo voor een constante aanvoer van paprika’s op de sorteermachine”, aldus Ruud Duijnisveld.

“In combinatie met de software, het wifi-systeem en de gewenste flexibiliteit, was het project een technische en logistieke uitdaging.”

De sorteermachine beschikt over (2D) camerasortering en beoordeelt alle paprika’s op kleur, vorm en gewicht. De verschillende sorteringen belanden uiteindelijk in de juiste bak, die vervolgens handmatig worden opgestapeld of in een tweede buffer worden gezet, totdat er voldoende kisten zijn om er een pallet mee te vullen. Daarna is het de beurt aan een palletiseermachine van Freshpack, die de kisten automatisch stapelt en omsnoert. Het enige handwerk bestaat uit het vullen van de kisten of dozen en het wegrollen van de volle pallets naar de geconditioneerde vrachtwagen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de vier verschillende systemen naadloos met elkaar te laten communiceren, erkent Ruud Duijnisveld. “Wij hebben vier verschillende merken staan, dat is zo gegroeid. Toen had je ook nog geen complete systemen van kas tot schuur, nu wel. Maar het werkt goed samen.”

Concurrentievoordeel

De investering voor de AGV-karren van Berg Hortimotive bedroeg 9.000 euro per stuk. De totale investering van het complete AGV-systeem voor het hele bedrijf, inclusief 45 AGV-karren, inductierails, wifi-besturing en smartphone-app, komt daarmee op 400.000 euro. Op welke terugverdientijd rekent Ruud Duijnisveld? “We hebben een goede kwaliteit paprika zonder valschade en daardoor meer tevreden klanten, maar de exacte meerprijs daarvan is moeilijk te berekenen. Wat arbeid betreft kun je zeggen dat we op ons bedrijf een volle medewerker besparen, laten we zeggen: 40 uur per week x 30 weken x 20 euro is 24.000 euro per jaar. We hebben ook GMO-subsidie gehad over het hele systeem, ongeveer de helft van de investering. Die heb je wel nodig om het rond te kunnen rekenen. Het onderhoud valt me mee, het meeste kan ik zelf doen. in het eerste jaar viel het meeste onder de garantie van Berg Hortimotive.”

“Dankzij de AGV van Berg Hortimotive hebben wij geen last van handling-schade. Dat geeft ons een zeker concurrentievoordeel.”

Hans Fakkert: “Vroeger werkte Duijnisveld met onderloscontainers en een takeltje op het betonpad, waarmee de container in een grote verzamelbak moest worden gelost. Als je het daarmee vergelijkt is de terugverdientijd van het AGV-systeem circa vijf jaar. En omdat ze geen nieuwe buffer nodig hadden, scheelde dat weer in de aanschafkosten. Wat het onderhoud betreft: dat is vergelijkbaar met een standaard buisrailwagen.”

Waar is Duijnisveld nu het meest tevreden over? Ruud: “We hebben heel weinig handling-schade vergeleken met andere systemen. Butsen zie je pas na twee of drie dagen. Dankzij de AGV van Berg Hortimotive hebben wij daar geen last van. Dat geeft ons een zeker concurrentievoordeel in de markt waarin wij zitten.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Firma Duijnisveld en Berg Hortimotive. Tekst en foto’s: Mario Bentvelsen, video: FreekFilms