Een brand in de kelders van Blue City, het duurzame bedrijvencollectief in voormalig zwemparadijs Tropicana aan de Rotterdamse Maasoever, nam de oesterzwammenkwekerij van Rotterzwam in mei vorig jaar uit productie. Door zware rookschade ging alle apparatuur reddeloos verloren. Via crowdfunding in aandelen wilde het bedrijf minimaal 2,5 ton ophalen voor een doorstart. Dit bedrag is ruimschoots overtroffen.

Bij een stand van € 398.500, bijeengebracht door 144 investeerders, is de financieringsactie in augustus afgerond. Co-founder Mark Slegers spreekt van een doorslaand succes, waaruit blijkt dat zowel sympathisanten van het eerste uur als professionele investeerders vertrouwen hebben in het businessmodel van de innovatieve onderneming.

Breed verdienmodel

Rotterzwam kweekt oesterzwammen op koffiedik, dat hierdoor een tweede leven krijgt. Het duurzame substraat wordt dagelijks opgehaald bij bedrijven in de stad. De lokale horeca neemt het leeuwendeel van de vers gekweekte oesterzwammen af. Daarnaast verzorgen Slegers en zijn kompaan Siemen Cox trainingen en workshops en leveren zij ‘growkits’ voor thuistelers, de zogenaamde ‘aanrechtagrariërs’. Dankzij hun brede verdienmodel kon het bedrijf na de brand in afgeslankte vorm overleven.

Tijdrovend vergunningentraject

Het nieuwe productiebedrijf moet gestalte krijgen op het terrein van De Kroon in Rotterdam-West. De plannen voorzien in een modulair concept op basis van geconditioneerde containers. Nu het geld voor een doorstart bijeen is gebracht, hoopt Rotterzwam snel groen licht te krijgen van de gemeente. “Het wachten is op de omgevingsvergunning”, licht de duurzame ondernemer toe.
Op 12 september hebben zij daarvoor een aanvraag ingediend en daar is de verwarring begonnen. “Alle aanvragen lopen via een website waar je bijna oneindig veel keuzes hebt. Op basis van wat ons logisch lijkt, hebben wij daar een keuze gemaakt. De uitkomst: een berg papierwerk die moest worden ingeleverd. Maar als je een andere optie aanvinkt, is het geheel vergunningsvrij. Het is blijkbaar niet mogelijk om met een ambtenaar in gesprek te komen. Het is inmiddels november en we zijn nog geen steek verder. Allemaal verloren tijd. Het is te bizar voor woorden.”
Als het allemaal meezit kan het bedrijf al voor Kerstmis weer in productie zijn. “Maar met dit tempo heb ik daar een hard hoofd in. Het kan rustig nog maanden extra omzetderving kosten.”

Tekst en beeld: Jan van Staalduinen