In het Data-project is onderzocht hoe de data uit tuinbouwbedrijven gebruikt kunnen worden voor strategische en tactische keuzes. De belangrijkste conclusie was dat er geavanceerde modellen nodig zijn om te kunnen leren van de data die uit de sector komen.

Die modellen zijn nodig omdat tuinbouwbedrijven onderling zo verschillend zijn (andere locatie, variëteiten, teeltcycli, kasuitrusting) dat alleen de bedrijfsoutput geen handvatten biedt voor verbeteringsopties. De ene teler kan een lage productie realiseren door een slechte teeltstrategie, ondanks een goede kas. Bij een ander is dat mogelijk precies andersom.

Teeltkundige en installatietechnische scenario’s doorrekenen

Om het gebruik van modellen te faciliteren heeft de Businessunit Glastuinbouw van Wageningen University hun kasklimaat- en gewasgroeimodel online toegankelijk gemaakt. De leden van de Club van 100 kunnen teeltkundige en installatietechnische scenario’s hiermee laten doorrekenen. Door die te vergelijken met de resultaten in de praktijk komen de betere systemen boven water drijven.
De Club van 100 is een samenwerkingsverband tussen (bijna) 100 toeleverende bedrijven voor de Nederlandse tuinbouw en de Businessunit Glastuinbouw van Wageningen UR. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat de toeleverende industrie haar internationale voorloperpositie verder kan uitbouwen.

Tekst: Feije de Zwart