Sinds 1 januari 2010 moeten alle bedrijven minimaal 500 m³ water per ha kunnen opslaan. Foliebassins zijn samen met watersilo’s nog steeds de meest toegepaste systemen voor wateropslag in de glastuinbouw. Ondanks het feit dat de techniek van aanleggen en de gebruikte materialen steeds beter worden, is het belangrijk om het waterbassin regelmatig te controleren, want eventuele schade kán grote gevolgen hebben voor de kassen en het gewas.

Waterbassins worden op maat gemaakt en bestaan uit een aarden wal met waterdicht bassinfolie en taludbescherming. In het verleden werd dit voornamelijk gemaakt van een PVC die weekmakers bevatte. Nadelen daarvan zijn de temperatuurgevoeligheid en in de loop der jaren het uittreden van de weekmakers, waardoor het folie hard en breukgevoelig wordt. Niet voor niets werd het met vorst afgeraden om over de kruin van de dijk van het bassin te lopen vanwege het gevaar op stuk lopen (koudebreuk). Ook hagel kon schade veroorzaken aan de verharde PVC folies.
Sinds 2000 worden materialen toegepast die zijn gemaakt van hoogwaardige polyethyleen en polypropyleen, zonder weekmakers en met een goede temperatuur bestendigheid. Beide materialen blijven vormvast en soepel en de ervaring leert dat ze zeker vijftien jaar meegaan.

Regelmatig controlerondje

Door externe invloeden kan er tóch wat mis gaan. Het is daarom zeker aan te raden om regelmatig – en zeker na een storm – een rondje buiten langs het waterbassin te maken en over de kruin van de dijk te lopen om te bekijken of er mogelijke schade is.
Belangrijke punten van aandacht zijn:
– Zijn er natte plekken of staan er plasjes op plaatsen waar dit eerder niet was? Zijn er verzakkingen of loopt er water over de dijk? Dit kan een teken van lekkage zijn.
– Zitten er holtes achter het folie? Of komen er met het leger raken van de bassins ’s zomers gasophopingen tevoorschijn onder het folie, afkomstig van biogas uit de ondergrond? Als de bassins in regenperiodes weer voller raken, kunnen er gaten in het folie ontstaan.
– Is alle materiaal nog heel na de storm, of moeten er extra ballastvoorzieningen worden aangebracht?
– Zijn er door baldadigheid bijvoorbeeld stenen of andere scherpe voorwerpen in het water terecht gekomen, die met hun scherpe punten schade veroorzaken?
– Zitten er ratten/konijnen of is er ander ongedierte dat mogelijk gaten knaagt? Wanneer bekend
is dat er veel ongedierte zit, is het verstandig hier bij de aanleg van het bassin al rekening mee te houden.
Bij problemen is het verstandig om direct actie te ondernemen door contact op te nemen met de dealer, leverancier of een erkend duikbedrijf.

Erkend controlerend bedrijf

Indien er tekenen zijn van slijtage, bijvoorbeeld door ouderdom van het bassin, is het verstandig om bij voorkeur in de zomerperiode een inspectie te laten uitvoeren door een erkend controlerend bedrijf. Het waterpeil is dan op zijn laagst.
Als er calamiteiten zijn, is het dringend te adviseren om direct actie te ondernemen en bij een vol waterbassin een erkend duikbedrijf in te schakelen die de eventuele schade/het probleem kan lokaliseren en indien mogelijk tijdelijk repareren. Plakken onderwater is altijd een noodoplossing. Polyethyleen en polypropyleen moeten uiteindelijk altijd dicht worden gelast. In negentig procent van de gevallen worden reparaties boven water uitgevoerd en in 10% onder water.

Tekst: Marleen Arkesteijn, beeld: Albers Alligator en Hyente Watertechniek