Steenwolleverancier Grodan is hard bezig met de realisatie van een digitaal platform. Het wordt momenteel uitgetest met telers in binnen- en buitenland. Het platform verzamelt en analyseert gegevens uit sensoren en meetapparatuur in de kas. Daaruit volgen teeltadviezen. Het is de bedoeling dat het systeem geschikt wordt voor sensoren van iedere willekeurige leverancier. Tijdens zijn presentatie op de GreenTech aflopen juni liep marketingdirecteur Vincent Deenen al vooruit op deze stap, zonder de finesses prijs te geven.

Hij noemde het toen een invulling van het concept Industrie 4.0. De industrie maakt een vierde ontwikkelingsstap door: na de mechanisatie, massaproductie en automatisering zijn we toe aan de vierde fase, waarin grote hoeveelheid data sturend zijn. Dat vergt methoden om die ‘big data’ te analyseren, zoals kunstmatige intelligentie en ‘machine learning’ (dat wil zeggen: het systeem leert steeds bij). Op grond van de analyses kunnen teeltmaatregelen beter worden ingevuld, zodat er een nieuwe vorm van precisie-telen ontstaat.

Datagestuurd telen

“In de tuinbouw is er al een infrastructuur om de stap richting datagestuurd telen te zetten. Er wordt steeds meer gemeten in de kas”, vertelt Deenen. “De teler moet complexe beslissingen nemen, waar niet alleen hij zelf, maar de hele keten de gevolgen van ondervindt. Wij gaan de teler ondersteunen om zulke beslissingen beter gefundeerd te nemen en te komen tot data gedreven precisieteelt.”
Een dashboard op de computer presenteert de meetgegevens in onderling verband en formuleert op grond daarvan adviezen. “Nu nog geven we adviezen per e-mail. Dan weet je nooit zeker of je wel op het juiste tijdstip komt en of het advies voldoende past bij het bedrijf. Als je kunstmatige intelligentie inzet, leert het systeem voortdurend bij en worden de adviezen steeds specifieker toegesneden op de bedrijfssituatie”, zegt hij.

Digitale adviseur

Als voorbeeld noemt hij de sturing van het gewas. Als je vegetatiever wilt telen, zijn er verschillende maatregelen om dat te bereiken: meer water geven, de mat minder interen, spelen met de temperatuur, schermen en luchten. Er is een samenhang in de maatregelen en de beslissing op het ene vlak beïnvloedt de andere. “Uiteindelijk is één manier de beste in een gegeven situatie. Het systeem geeft daar advies over, maar neemt de zaak niet over. Het blijft een ondersteunend instrument”, geeft Deenen aan.
Met deze stap wil het bedrijf zijn groene kennis combineren met nieuwe technologische toepassingen. Het werkt samen met een ICT-partnerbedrijf om de plannen te realiseren en is bezig om een eigen software-ontwikkelingsteam op te zetten om deze ontwikkeling verder uit te bouwen.

Tekst: Tijs Kierkels