Op moderne tuinbouwbedrijven neemt het belang van gedigitaliseerde processen en oplossingen steeds meer toe, en daarmee worden innovatieve internet toepassingen steeds relevanter.

Een internationaal team ontwikkelt in het kader van het project Nursery Stock Growing Support System een ​​monitoring- en beregeningsadviessysteem dat volledig is afgestemd op de behoeften van de potplantenteler.

Oplaadbare sensoren werken heel teeltseizoen

Sensoren meten het bodemvocht en de EC van meerdere planten per kraanvak, het klimaat en de GPS-locatie. Deze worden via een LoRa radioverbinding naar een gateway gestuurd, die ze uploadt naar de cloud. LoRa maakt het mogelijk om goedkoop data over meerdere kilometers te versturen bij een laag energieverbruik, waardoor de oplaadbare sensoren een heel teeltseizoen blijven werken. De teler krijgt via een PC, smartphone of tablet een overzicht van de vochtvoorziening en een beregeningsadvies.

Financiers onderzoek

Het project wordt uitgevoerd door het Duitse proefstation voor de tuinbouw in Straelen (LWK-NRW) in samenwerking met WUR Glastuinbouw, high-tech sensorontwikkelaar Quantified in Leiden en een aantal Duitse potplantentelers. Het project loopt van 2020 tot 2022. Het is gefinancierd door het Ministerie voor Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming in Noord-Rijn Westfalen.

Tekst: Jos Balendonk