Het onderzoek naar de belichte tomatenteelt met uitsluitend LED’s heeft dit jaar een duurzamer karakter gekregen. Ook staan er voor het eerst cherrytomaten onder de lampen. De relatie plantgewicht, gemiddeld vruchtgewicht en smaak krijgt veel aandacht. Een jaar van meten en wegen.

Op zoek naar ‘De duurzame smaaktomaat’ is de titel die de jongste proef met LED’s bij het Delphy Improvement Centre heeft meegekregen. Na de rassen Komeett en Merlice is het nu de beurt aan Juanita om deel te nemen aan dit experiment.
In voorgaand onderzoek is de nadruk gelegd op de hoogste prestatie die mogelijk is onder de LED’s. In een tamelijk korte teelt van half oktober tot de eerste week van augustus is een productie van 90 kg per m² behaald. Deze keer willen de proefnemers juist aantonen dat de LED’s prima passen in een duurzame teelt, met gebruik van minder warmte.
“We willen meer gaan schermen in de winterperiode”, legt Lisanne Schuddebeurs, onderzoeker bij het IC, uit. “Het diffuse scherm moet ook gaan helpen om de verdamping in de zomer te beperken.” De kas is uitgerust met drie schermen, een verduisterscherm, een energiescherm (Luxous 1347 FR) en een diffuus scherm (New Harmony 2315 O FR).

Meten en wegen

“We hebben deze keer gekozen voor een cherrytomatenras, om ook hier ervaring op te doen met LED’s”, vertelt Hans Schepers van De Ruiter. Hij doet vooral metingen aan de vruchten, waarbij hij het gemiddeld vruchtgewicht en het brixgehalte nauwlettend in het oog houdt. Want als er één ding belangrijk is in het fijne segment, dan is het wel de smaak.
Meten en wegen is sowieso een belangrijk element van deze proef. Dit gebeurt met het nieuwe weegsysteem Trutina. Het bestaat uit een hangende goot waarin twee steenwolmatten liggen. Eén sensor volgt het totale gewicht van de matten en planten en een andere sensor meet het gewicht van de plant zelf.
Het is mogelijk om het effect van druppelbeurten uit te rekenen, maar ook hoeveel de plant verdampt en in gewicht toeneemt. Deze data, gecombineerd met de instraling, moet meer inzicht geven in de groei en ontwikkeling. “Wij willen meer weten over de relatie plantbelasting, gemiddeld vruchtgewicht en smaak, maar uiteraard gaat alles ieder jaar toch weer een beetje anders”, aldus Schepers.

Snelle trosontwikkeling

De teelt is eerder gestart dan vorig jaar. De tomaten zijn 28 juni gezaaid. De geënte (Maxifort), getopte planten zijn op 18 augustus geplant. Op het moment van planten bloeide de tweede tros. De plantdichtheid was bij aanvang 3,5 planten per m². In de tweede week is een stengel aangehouden (4,4 per m²). Waarschijnlijk komt er in week 7 een tweede stengel bij (5,3 per m²). De trosontwikkeling is erg snel geweest. In week 40 zijn de eerste trossen geoogst.
Schuddebeurs: “Wij wilden de gewasopbouw vooral in een periode met natuurlijk licht laten plaatsvinden.” De belichtingsinstallatie bestaat net als vorig jaar uit 104 µmol/m²/s toplicht in combinatie met twee rijen tussenlicht van ieder 53 µmol, samen goed voor 210 µmol/m²/s. Het is de bedoeling om praktijkconform te belichten, ongeveer achttien uur per etmaal. Boven vier goten is de toplicht installatie met 40 cm verlaagd om iets meer warmte bij de kop van de plant te brengen.
Watergift en besparing spelen ook een belangrijke rol. De afdeling is uitgerust met 3 liter druppelaars. De ene helft van de kas krijgt een standaard voedingsoplossing toegediend. De andere helft krijgt een voedingsoplossing die 1-1,5 EC punt hoger ligt. De behandelingen liggen om en om per goot om zoveel mogelijk invloeden van buitenaf uit te sluiten.
Deze proef is gestart op initiatief van Philips Lighting, samen met Delphy, De Ruiter, Svensson, Gremon Systems en Cultilene.

Tekst en beeld: Pieternel van Velden