Bij de glasteelt van groenten en bloemen is een gelijkmatig kasklimaat van groot belang voor de oogstproductie- en kwaliteit. Om het klimaat goed te kunnen aansturen, is het belangrijk om goede meetpunten te hebben. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) onderzocht hiervoor het gebruik van draadloze sensoren. Een grid van sensoren blijkt hierbij een goede informatiebron om mogelijke klimaatverschillen te signaleren.

WUR voert het onderzoek uit op een rozenkwekerij in Zuid-Holland. De kas van deze rozenteler is 6,4 ha groot en was al uitgerust met vier zogenoemde meetboxen. De meetgegevens van deze boxen vormen de input voor de klimaatcomputer, die het klimaat in de kas aanstuurt. Voor het onderzoek plaatste WUR in totaal 106 draadloze sensoren van Technolution in de kas.

Visualiseren

De draadloze sensoren in de rozenkwekerij meten zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid op elk hun respectievelijke locatie in de kas. Ventilatoren op de sensors minimaliseren het effect van straling op de gemeten temperatuur. De informatie die de sensoren verzamelen kan op een gebruiksvriendelijk dashboard worden gevisualiseerd op de computer. Zo zijn de meetgegevens van de sensoren eenvoudig inzichtelijk te maken.

25 keer nauwkeuriger

Uit het onderzoek van WUR blijkt dat het grid van sensoren het klimaat in de kas 25 keer nauwkeuriger meten dan de conventionele meetboxen. Hierdoor geeft het netwerk aan draadloze sensoren een beter beeld van de klimaatverschillen in de kas. De sensors geven namelijk gedetailleerd aan waar de warme en koude plekken in de kas zich bevinden en op welke locaties de luchtvochtigheid sterk varieert.

Data-analyse is lastig

Met de informatie die het grid van sensoren aanlevert, kunnen telers het klimaat handmatig bijstellen om de klimaatverschillen terug te dringen. Hierbij komen nog wel wat uitdagingen kijken, omdat klimaatverschillen van veel aparte factoren afhankelijk zijn. Voor het verminderen van klimaatongelijkheden zijn eveneens meerdere maatregelen mogelijk; denk daarbij aan het gebruik van ventilatoren of het open of dicht zetten van de kasramen. Om de data goed te analyseren en interpreteren zijn daarom soms teeltexperts of algoritmes nodig. Een alternatief hiervoor is het ontwikkelen van een teeltprotocol waarmee telers de juiste keuzes kunnen maken.

Bron: WUR, beeld: Guus Schoonewille/Technolution