Binnen het PPS project ‘Jaarrond biologische bestrijding’ doet Wageningen University & Research dit jaar onderzoek naar de effectiviteit van de biologische bestrijding van wittevlieg in de winterperiode bij gerbera.

De doelstelling van dit project is het identificeren van strategieën om de effectiviteit van biologische plaagbestrijding onder suboptimale klimaatomstandigheden (temperatuur, licht, RV) te verhogen. Kunnen we jaarrond biologische bestrijding toepassen met behoud van productie en een energiezuinige teelt? Gerbera en paprika zijn de modelgewassen.

Zo ‘sterk’ mogelijk de winter in gaan

In gerbera is biologische bestrijding van wittevlieg tijdens de winterperiode een uitdaging, door de relatief lage kastemperaturen. Telers passen in het najaar veelal chemische bestrijding toe. Zonder dat wordt het de vraag hoe we zo ‘sterk’ mogelijk de winter in kunnen gaan, en hoelang reeds opgebouwde populaties van biologische bestrijders effectief blijven in de winter.
Dit toetsen we in twee kascompartimenten waarin we gerbera zes maanden bij twee temperatuur- en lichtregimes telen. In de proef vergelijken we verschillende soorten roofmijten en roofwantsen met elkaar door gebruik te maken van kooien.

Tekst: Marjolein Kruidhof