Onderzoekers van de Universiteit van Tübingen hebben een natuurlijk middel ontdekt dat het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat mogelijk kan vervangen. De sleutel voor de eventuele vervanger van de milieuonvriendelijke onkruidbestrijder bevindt zich in de blauwalg.

De geleerden van de universiteit in Tübingen publiceerden hun vondsten recent op de wetenschappelijke website Nature Communications. Hier beschrijven ze het suikermolecuul 7-deoxy-sedoheptulose (7dSh), die vooral voorkomen in blauwalgen.

Antimetaboliet

7dSH is een antimetaboliet, wat inhoudt dat het stofje zich voordoet als een essentieel enzym dat zorgt voor gezonde onderhouds- of groeiprocessen. In de praktijk zorgt het suikermolecuul echter voor verstoring van groeiprocessen in cellen, waardoor deze ziek kunnen worden of zelfs doodgaan.

Ongevaarlijk voor mensen

Het werkingsmechanisme van de 7dSh lijkt enkel voor te komen in de cellen van bacteriën en planten, waardoor de stof geen effect zou hebben op mens en dier. Als dit daadwerkelijk het geval is, maakt dit het suikermolecuul tot een milieuvriendelijke en veilige vervanger van glyfosaat.

Natuurlijk product

Het omstreden glyfosaat werkt op dezelfde manier als 7dSh. De onderzoekers van de Universiteit van Tübingen verwachten echter dat het suikermolecuul een lagere milieubelasting heeft en sneller afbreekt, omdat het een natuurlijk product is.

Andere toepassingen

In de publicatie op Nature Communications, geven de Duitse onderzoekers aan dat zij verwachten dat 7dSH ook de groei van micro-organismen in omgevingen met minimale nutriëntenconcentraties remt. Door de antibacteriële- en antischimmeleigenschappen die het suikermolecuul heeft, zien de wetenschappers dan ook andere mogelijke toepassingsgebieden voor 7dSh. Zo heeft het stofje volgens hen ook potentie in waterbeheer, diergeneeskunde en zelfs geneeskunde voor mensen.

Meer onderzoek

Om het volledige medische en economische potentieel van 7dSh te bepalen is volgens de Duitse wetenschappers nog aanvullend onderzoek nodig. Hoe breed het suikermolecuul in de praktijk is toepasbaar zal zijn, moet de toekomst dus uitwijzen.

Bron: Foodlog/Nature Communications.

Gerelateerd