Door het koude voorjaar lijkt het invliegen wat later op gang te komen en is de plaagdruk vooralsnog laag, maar de eerste exemplaren van de zuidelijke groene stinkwants Nezara viridula zijn volgens adviseur Marvin Koot alweer waargenomen in de paprikateelt. Nieuw is dat deze plaag zich ook thuis lijkt te voelen in komkommer. “Dit bevestigt de berichten van onze collega’s in Frankrijk, waar de wantsen vorig jaar al schade aanrichtten in de kommerteelt”, waarschuwt de gewasbeschermingsspecialist.

Medio april leverde een korte belronde onder adviseurs en paprikatelers nog geen verontrustende signalen op over Nezara. Op enkele in kassen overwinterende wantsen na die kort na het planten werden ontdekt en handmatig waren gedood, was er vanwege de aanhoudende koude nog geen sprake van invlieg van buiten. “Nu lijkt er wel invlieg plaats te vinden, hebben we van enkele klanten die paprika’s telen te horen gekregen”, meldt Marvin Koot namens Biobest Nederland.

Ook in komkommerteelt

Volgens de biologische gewasbeschermingsadviseur beperkt de belangstelling van het uit Zuid-Europa afkomstige plaaginsect zich niet langer tot paprika en peper. Enkele komkommertelers hebben de wants ook al in kassen gesignaleerd. Vorig jaar leek daarvan nog geen sprake te zijn.
“Vooralsnog gaat het om enkele incidenten”, licht hij toe. “Het zou natuurlijk kunnen dat de wantsen zich hebben vergist, maar van onze collega’s in Frankrijk horen we dat dit fenomeen zich daar al een of twee jaar voordoet en dat de wantsen en nimfen wel degelijk schade aanrichten in komkommergewassen. Dat is best verontrustend. Wij raden komkommertelers aan zeer alert te zijn en medewerkers goed voor te lichten over deze voor hen nieuwe plaag.”

Wel of geen roofwantsen

In de paprikateelt is Nezara zeer lastig te bestrijden. Natuurlijke vijanden zijn niet beschikbaar en chemische bestrijding is praktisch niet mogelijk, omdat geschikte middelen ook schadelijk zijn voor de roofwantsen die in paprika’s en pepers worden ingezet. In de komkommerteelt zijn roofwantsen niet gebruikelijk. Het geeft de telers iets meer speelruimte voor chemisch bijsturen, maar preventie heeft voorrang.

Goed scouten en nalopen

“Telers moeten dit jaar opnieuw vertrouwen op intensief scouten en het handmatig doden van kevers en clusters van eieren en nimfen”, aldus Koot. “Plaatsen waar deze clusters en wantsen zijn waargenomen moet je regelmatig en met korte tussenpozen blijven nalopen, want een volgende generatie volwassen wantsen kan zich snel in de kas verspreiden en vermeerderen. Gelukkig zijn de nimfen niet erg mobiel.”
De meeste paprikatelers hebben posters opgehangen en hun medewerkers goed geïnstrueerd. Door vindplaatsen direct te markeren en de verschillende ontwikkelingsstadia consequent dood te drukken kun je voorkomen dat geïsoleerde populaties zich verspreiden en vermeerderen. Als dat toch gebeurt is drastisch resetten met behulp van chemie eigenlijk de enige optie. “Voor de biologische bestrijding is dat helaas ook funest, dus probeer dat echt te voorkomen”, besluit Koot.

Tekst en beeld: Jan van Staalduinen