Paprikateler Erik Gubbels bouwde in 2016 een nieuwe kas van 9 ha. Bij de nieuwbouw lag de focus op het realiseren van een optimale hoeveelheid licht in de kas, in de juiste vorm en verhoudingen. Hij koos voor diffuus glas met een dubbele antireflectiecoating, maar ging hierbij niet over één nacht ijs. De gedegen voorbereiding werpt zijn vruchten af. De teler verwacht met het diffuse glas een meerproductie van 5% te realiseren.

Erik Gubbels (32) zet continu in op vernieuwing en blijft de ontwikkelingen het liefst een stap voor. “Optimalisatie is het credo binnen ons bedrijf, we willen het steeds een beetje beter doen”, zegt de ondernemer. “Daarom investeren we volop in uitbreiding en innovatie. Er is eigenlijk geen jaar dat er niets gebeurt.”
Het moederbedrijf ligt in Baarlo, in 2005 startte de ondernemer daarnaast een locatie in glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree. Vervolgens werd het areaal glas uitgebreid in 2010, 2012 en 2016. “Bij deze laatste uitbreiding kwam er 9 ha bij. Het totale areaal paprika’s ligt nu op 29 ha”, vertelt de paprikateler, die het bedrijf in 2015 overnam van zijn vader. “Ook hebben we nog 13 ha asperges, zowel onder glas als in de vollegrond. Doordat ons bedrijf twee pijlers kent, creëren we risicospreiding en kunnen we ons personeel jaarrond aan het werk houden.”

Dubbele antireflectiecoating

Groei is voor de ondernemer geen doel op zich; hij ziet dit vooral als een kans om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit was ook het geval bij de laatste uitbreiding in 2016. “Ik kon toen het perceel van de buurman kopen; een kans die ik niet voorbij wilde laten gaan. Vooral omdat ik met een uitbreiding van 9 hectare mijn kostprijs verder omlaag kon brengen, onder meer doordat we onze sorteerder beter konden benutten. De nieuwe kas kwam tegen het bestaande bedrijf aan, waardoor ik geen extra personeel in het middenkader hoefde aan te trekken. We maakten dus echt een efficiencyslag.”
De belangrijkste innovatie van de laatst gerealiseerde kas – een Venlokas met 8 m tralies en vakken van 5 m – was de investering in diffuus glas met dubbele antireflectiecoating. Bij de uitbreiding in 2010 overwoog de ondernemer al om te kiezen voor diffuus in plaats van helder glas. Hij achtte het risico toen echter nog te groot. “Destijds hadden nog weinig telers ervaring met diffuus licht in de paprikateelt. Ook was het prijsverschil ten opzichte van regulier glas, dat toen nog niet gehard hoefde te zijn, te groot”, licht Gubbels toe. “Inmiddels is er meer bekend over de effecten van diffuus glas op een paprikagewas. Daarnaast is het prijsverschil kleiner geworden, omdat een kas sowieso moet zijn voorzien van gehard glas.”

Low haze of mid haze?

Met de beslissing te investeren in diffuus glas was de ondernemer er nog niet, ook de keuze voor het type glas en de leverancier vergden tijd en aandacht. “Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat diffuus licht een meerproductie kan opleveren in de paprikateelt. Alleen verschillen de meningen over welke hazefactor optimaal is. Sommige ondernemers zweren bij een grotere lichtspreiding en kiezen daarom voor 40% haze, terwijl anderen 20% voldoende vinden. Ik heb hier lang en veel over gediscussieerd met collega’s en uiteindelijk besloten om te kiezen voor een hazefactor van 40%. Op deze manier kun je de meerwaarde van de lichtspreiding maximaal benutten.”
Voorwaarde voor hem was wel dat het glas zou worden voorzien van een dubbele AR-coating. Hoe hoger namelijk de hazefactor, hoe lager de lichttransmissie. “Een dubbele antireflectiecoating heft dit nadeel op; hierdoor gaat de lichtdoorlatendheid omhoog en ‘vang’ je zo’n 5% meer licht dan bij hetzelfde glas zonder de coating”, zegt Ronald Thijssen van Maurice Kassenbouw. Dit bedrijf realiseerde de nieuwe kas en begeleidde de ondernemer bij de keuzes die hierbij moesten worden gemaakt.

Tweeledig voordeel

Ook bij de keuze voor de glasleverancier ging de Limburger niet over één nacht ijs: hij oriënteerde zich bij diverse partijen. Uiteindelijk koos hij voor Vetrasol-glas van Glasimport Kwintsheul. De teler legt uit waarom. “Normaal zit de walsing, die zorgt voor de spreiding van het licht, aan één kant van het glas. Bij dit glas is deze echter verdeeld over de boven- en onderzijde; beide zorgen voor 20% haze. Hierdoor heeft de walsing een minder grove structuur, waardoor het glas niet zo snel vervuilt.”
Meestal wordt diffuus glas met de structuurzijde naar beneden gelegd. Structuur aan de binnenzijde zorgt – wanneer zich condens op het glas vormt – namelijk voor meer diffusiteit, licht Thijssen toe. “Dit voordeel pakt Gubbels mee, terwijl hij ook profiteert van het voordeel van een walsing aan de buitenzijde. Structuur aan de buitenkant vermindert de reflectie, waardoor de lichttransmissie iets omhoog gaat. Op deze manier kan hij dus letterlijk aan beide zijden voordeel pakken.”

Jaar van de waarheid

Al met al bracht de keuze voor diffuus glas – en met name de specificaties die hierbij hoorden – een flinke zoektocht met zich mee. “Van de hele kas heb ik hier de meeste tijd in gestoken”, lacht Gubbels. “Maar dat is logisch: wanneer het glas niet optimaal is, laat je jarenlang productie liggen.”
Tot nu toe heeft de ondernemer geen spijt van de gemaakte keuzes. Het lijkt erop dat het diffuse glas daadwerkelijk zorgt voor de gewenste meerproductie. “Omdat de planten pas in februari 2017 in de kas kwamen en we nog geen compleet teeltjaar hebben gedraaid, heb ik nog geen volledig beeld. Een februariplanting groeit namelijk altijd wel lekker weg. Maar het gewas stond er goed bij en we hebben in die tien maanden net zoveel kilo’s uit de nieuwe kas gehaald als bij de andere kassen in een heel jaar. Dat is veelbelovend.”
Gubbels schat in dat een meerproductie van 5% haalbaar moet zijn. Dat was ook zijn inzet, aangezien de meerkosten van het diffuse glas op deze manier binnen enkele jaren zijn terugverdiend. “Het lijkt erop dat we de juiste keuzes hebben gemaakt. Desondanks moet het glas zich nog wel verder bewijzen; 2018 wordt het jaar van de waarheid.”

Geen luchtbehandelingssysteem

Opvallend is dat Gubbels, die actief bezig is met Het Nieuwe Telen, bij de nieuwbouw in 2016 niet meer investeerde in luchtbehandelingskasten en slurven.

“De MEI-subsidie voor luchtbehandelingssystemen is geschrapt, waardoor een dergelijk systeem een stuk duurder is geworden. En met ventilatoren, met de inzet van buiswarmte op het juiste moment en door het scherm op tijd open of dicht te trekken, kunnen we het kasklimaat prima ‘actief’ houden.” Qua gasverbruik is er volgens de paprikateler nauwelijks verschil: in de kassen met luchtbehandelingssysteem – overigens niet van Maurice Kassenbouw – verstookte hij afgelopen jaar 20 kuub gas per m², in de nieuwe kas was dat één tot twee kuub meer. “Met een dergelijk verschil is een luchtbehandelingssysteem niet terug te verdienen.”

Tekst en beeld: Ank van Lier