Komen de meststoffen wel echt volledig bij uw planten terecht? De conditie van de voedingsoplossing in uw mestbakken heeft hier veel invloed op. Mestbakken die vervuild zijn of filters die snel verstopt raken. Het kunnen signalen zijn dat de meststoffen niet optimaal benut worden.

Om meer inzicht te krijgen over de efficiëntie van uw bemesting kunt u zich aanmelden voor een gratis mestbakken APK op de ICL-stand tijdens HortiContact. Na de beurs maken de specialisten van ICL een afspraak voor het kosteloos uitvoeren van de mestbakken APK en ontvangt u een uitgebreide rapportage en professioneel advies.

De APK maakt dat een teler zeker weet dat de meststoffen bij de plant terecht komen. Het risico op verstoppingen van het watergeefsysteem wordt verlaagd. Na de rapportage kan elke teler werken met een stabiele voedingsoplossing zonder residu/neerslag op de bodem en u ontvangt tips voor een schone, zuivere voedingsoplossing.

Meer info: ICL
Stand M110