De tomatenkassen van Emsland Gemüse zijn in zijn geheel ‘omgebouwd’ op het telen op organisch substraat in bakken. Die switch ging in drie fases. De eerste 8 ha in 2018, gevolgd door 7 ha in 2019 en afgelopen week beslisten de teeltmanagers over de laatste 3 ha in 2020. Daarmee hebben de steenwolmatten het definitief afgelegd tegen het organische Greenline Food in duurzamere en arbeidsbesparende bakken.

Het organische substraat, op basis van natuurlijke bestanddelen als rijstkaf, houtvezel en schors, is voor de combiteelt van tomaat in de zomer en perkgoed in de winter, het ideale medium, omdat beide gewassen erop kunnen groeien en de zogeheten Bato-bakken kunnen worden hergebruikt voor volgende teelten. “Het past goed in ons logistieke systeem”, vat bedrijfsleider Erwin Savenije de keuze samen. “Qua teeltwisseling in de winterperiode en qua hergebruik van het substraat voor het perkgoed.”

Vocht vasthouden

Drie jaar ervaring hebben Savenije en zijn collega’s genoeg gebracht om overtuigd te zijn van de mogelijkheden van dit organische substraat. Samen met de leverancier van het medium, Lensli, zijn zij voortdurend bezig met het verder optimaliseren van het product. “In de eerste fase twee jaar geleden, was het uitvogelen hoe we het beste water konden geven, omdat het vochthoudend vermogen niet groot bleek. Het water liep te snel door het substraat, waardoor een grotere gift dan strikt nodig is, door het systeem moest. Een onnodige belasting”, aldus Savenije. Daarop heeft de producent de samenstelling veranderd door klei toe te voegen en het – omstreden – veenbestanddeel weg te laten. Nu houdt het substraat makkelijker vocht vast. Dat is vooral te merken doordat er minder valse drain is. Deze verbeterde veenloze versie, werd omgedoopt tot Foodline.

Extra molybdeen

Zonder zichtbare tekenen aan het gewas of de vruchten, bleek uit bladanalyses in de eerste experimentele teelt in 2018, dat het molybdeengehalte aan de lage kant was. Savenije herinnert het zich nog vaag. Het is geen issue. “Mogelijk dat molybdeen wordt vastgehouden door het substraat. We geven gewoon wat extra molybdeen en daarmee lijkt het mogelijke tekort teniet gedaan.”

Tekst en beeld: Suzan Crooijmans