De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability tekenden maandag 1 oktober een intentieverklaring voor samenwerking. Het tekenen van de intentieverklaring is volgens Topsector T&U een eerste stap naar een structurele samenwerking tussen de sector en de universiteiten.

De Topsector T&U en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability gaan samenwerken aan onderzoeksprogramma’s voor masterstudenten aan de drie universiteiten rondom het thema ‘Duurzame Voedselproductie’. Daarmee tackelen de partijen direct een van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Versterken innovatiekracht

Boegbeeld van de Topsector T&U Loek Hermans is blij met de samenwerking tussen beide organisaties. “Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam samen met ons de innovativiteit en duurzaamheid van het tuinbouwcluster in Zuid-Holland gaan versterken.”

Onderzoek innovatievraagstukken

Hermans: “Binnen de samenwerking ondersteunen masterstudenten de MKB-ondernemers in de glastuinbouwsector met innovatievraagstukken, waarbij we de resultaten van hun onderzoek breed binnen de sector zullen verspreiden. Dit is voor zowel ondernemers als studenten een goede zaak.”

Nieuwe vraagstukken

Prof. dr Arnold Tukker, wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, is ook in zijn nopjes met het samenwerkingsverband. “Door klimaatverandering is er steeds minder vruchtbaar land beschikbaar voor voedselproductie, terwijl de wereldbevolking groeit. Dit zet ons voor nieuwe vraagstukken waar onze studenten mee aan de slag kunnen.”

Mondiaal toepasbaar

Vraagstukken waar studenten volgens Tukker mee aan de slag kunnen gaan binnen het samenwerkingsverband, zijn onder andere: hoe kunnen we met minder land toch duurzaam genoeg voedsel produceren met de benodigde nutriënten? Hoe maken we materiaal- en energiestromen circulair? Welke businessmodellen passen hierbij? “We bestuderen dit overigens in Zuid-Holland”, zegt Tukker, “maar de oplossingen zijn mondiaal toepasbaar.”

Verbinding met wetenschap

Volgens de Topsector T&U is de tuinbouw een nog relatief onbekend fenomeen onder universitair studenten in Leiden, Delft en Rotterdam, ondanks de nabijgelegen tuinbouw in Zuid-Holland. Nu fenomenen als digitalisering en globalisering oprukken en ook onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid en voedselzekerheid steeds belangrijker worden, zoekt de tuinbouwsector nadrukkelijk de verbinding met wetenschappelijke kennis en werknemers.

Greenport Hub

Het creëren van afstudeermogelijkheden die gericht zijn op de groene sector, is een goede eerste stap bij het zoeken van de tuinbouwsector naar de verbinding met het wetenschappelijke veld. De samenwerkingspartners clusteren de onderzoeksprogramma’s die over de tuinbouw gaan in de ‘Greenport Hub’, een van de kennis- en innovatiehubs van het Centre for Sustainability. De masterstudenten van het LDE Centre for Sustainability onderzoeken de komende jaren samen met de tuinbouwbedrijven uit het Westland hoe de sector nog beter kan aansluiten op grote maatschappelijke uitdagingen.

Bron: Topsector T&U.

Gerelateerd