HaifaStim VIM is een geconcentreerde suspensie van pure, gemicroniseerde Leonardiet, een rijke bron van humine- en fulvinezuren.

Het product kan aan de mestbak (B-bak, bij de fosfaatmeststoffen) worden toegevoegd en gelijktijdig met meststoffen gedoseerd worden. Dit ter verbetering van de beschikbaarheid van fosfaat en het beschermt gewassen tegen te hoge zoutconcentraties in het wortelmilieu.

Bij droogte hopen natrium en chloor, maar ook sulfaten zich op en dat zijn schadelijke zouten. De plantwortels, die in beginsel het overtollige zout laten liggen, nemen dat bij langdurige droogte toch op. Het nieuwe product helpt een deel van deze overtollige zouten af te bufferen, zodat planten daar tijdelijk geen last van hebben. Zomers kan dit product de teelt erdoorheen trekken. Het verhoogt de droogtetolerantie en ondersteunt de waterretentie. Het verbetert de bodemvruchtbaarheid en opname van voedingsstoffen en wordt aanbevolen voor gebruik tijdens de hele groeicyclus van de plant.

MEER INFO: HAIFA NORTH WEST EUROPE
STAND E105