Eneco is bezig met de uitbreiding van het warmtenet dat biowarmte levert aan de glastuinbouwbedrijven in de B-driehoek. De uitbreiding van het bestaande warmtenet is nodig nu zowel Plantenkwekerij Leo Ammerlaan als Bunnik Plants een biomassacentrale laten aanleggen. Met de uitbreiding van het warmtenet leveren deze twee duurzame bronnen straks elk 12,5 Megawatt aan biowarmte aan de glastuinbouwbedrijven in het gebied.

Om de biomassacentrales aan te sluiten op het bestaande warmtenet, breidt Eneco het warmtenet uit met 1.600 meter. De werkzaamheden hiervoor zijn momenteel in volle gang.

Boringen

Omdat elke vierkante meter telt in glastuinbouwbieden, is het niet wenselijk als de extra leidingen van het warmtenet op de gebruikelijke manier worden gelegd. Door het graven van sleuven om de leidingen in te leggen zou het ruimtegebruik in de knel komen. Via vier gestuurde boringen legt Eneco het grootste deel van het tracé aan. De eerste twee boringen zijn inmiddels voltooid, de volgende twee boringen staan ingepland voor Kerst. Bijzonder is dat deze onder de fundering van een viaduct van de Hogesnelheidslijn (HSL) door gaan.

Besparing

Als de weersomstandigheden meezitten –bij temperaturen onder de 5 graden Celsius is boren moeilijker– is aan het einde van het jaar circa 50% van de aanleg van het nieuwe warmtenet gereed. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met maart 2018, waarna de eerste glastuinbouwbedrijven worden aangesloten op de duurzamere biowarmte. Met deze projecten besparen de deelnemende partijen op jaarbasis in totaal ongeveer 14,5 miljoen m³ aan aardgas.

Foto en video: Eneco