Al tientallen jaren stellen de leliebroeiers dat het doseren van CO2 geen meerwaarde oplevert. Dat is gebaseerd op ervaringen en proeven uit de jaren ‘70 en ‘80. Daarnaast zijn er in het verleden gevallen van schade bekend, waarvan de oorzaak bij het doseren van CO2 werden gelegd. Onderzoek van Plant Lighting en Plant Dynamics in 2012-2013 heeft echter laten zien dat de fotosynthese van lelie fors toeneemt bij een verhoogd CO2-gehalte. Momenteel loopt nieuw onderzoek.

Wanneer met behulp van CO2-dosering minder kan worden belicht met behoud van takgewicht, dan kan een teler flink energie besparen. Mogelijk heeft eerder onderzoek weinig resultaat opgeleverd omdat er al voldoende belichting was. Vervolgonderzoek van genoemde bedrijven, samen met DLV en Wageningen UR, gaven afgelopen winter het beeld dat een CO2-niveau van ongeveer 800 ppm en 60 μmol SON-T een vergelijkbare tak brachten als 90 μmol SON-T zonder CO2 dosering. Verder onderzoek bleek wenselijk.
Op dit moment ligt bij het Improvement Centre in Bleiswijk een proef, bestaande uit 3 proefkassen. Kas 1 heeft een controlebehandeling: 90/60/45 μmol SON-T zonder CO2 bemesting (± 450 ppm CO2 aanhouden). Kas 2: heeft dezelfde belichting als in kas 1 en 800 ppm CO2. Met deze twee kassen wordt de proef van afgelopen winter deels herhaald. Een uitbreiding is het lagere niveau van belichting. Naast de vorige winter getoetste soorten Santender, Robina en Brindisi, is nu tevens White Europe meegenomen in het onderzoek.

In kas 3 komt een ‘Totaalconcept Energiebesparing’ waarin het streven is 50% te besparen op elektra met behoud van takkwaliteit. In deze kas worden verschillende besparende strategieën uit recent onderzoek gecombineerd: minder belichten, maar wel CO2-doseren; eerder afschakelen belichting bij hoge instraling; temperatuurintegratie (daardoor ook meer effect CO2 bij veel zon!); halvering belichting aan het einde van de teelt.
Iedere twee weken komt de begeleidingscommissie van LTO Glaskracht Nederland bijeen om de stand van het gewas te bekijken en de vorderingen van het onderzoek te bespreken. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het innovatieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Jan Barendse
LTO Glaskracht Nederland