De TU Eindhoven ontwikkelt op dit moment een handzaam apparaatje om heel snel de kwaliteit van tomaat of andere producten te bepalen. Het idee is voor het eerst gepresenteerd op de beurs AgriFoodTech in Den Bosch.

“Het is de bedoeling om in minder dan een seconde tegelijkertijd brix, zuurgraad, eiwit- en vetgehalte en stevigheid te bepalen. We werken nu met tomaat, maar het kan ook bij bijvoorbeeld aardbei, sla of aardappel”, vertelt Kaylee Hakkel in de stand van de TU op de beurs. Ze doet promotie-onderzoek bij de onderzoeksgroep Photonics and Semiconductor Nanophysics van de universiteit. Inmiddels werkt ze samen met haar collega’s richting een prototype: een klein apparaatje dat je in je hand kunt houden.

Praktijkcontacten

Het is een toepassing van optische spectroscopie. “Je schijnt nabij infrarood licht (NIR) op de tomaat en bepaalt dan met een lichtgevoelige chip welke golflengtes tussen de 900 en 1.650 nm weerkaatst worden. Die weerkaatsing is afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid suikers of zuren. Alle moleculen hebben namelijk verschillende absorptie- en reflectie-eigenschappen”, vertelt ze.
Het hart van het apparaat bestaat uit een chip die de data analyseert. “We hebben ‘m in het lab getest en daar werkt het goed. Nu zijn we op zoek naar praktijkcontacten, onder andere om de data te matchen met praktijkgegevens. Dat is mede de reden dat we op de beurs zijn”, vertelt ze.

Drone

Als voordelen van zo’n apparaatje noemt ze: snel, handzaam, goedkoop, geen monsters nodig en geen contact met het product. Het kan ook in een robot of drone ingebouwd worden. De data zijn dan de voeding voor mogelijke handelingen van deze apparaten, zoals plukken of bijhouden van scoutinggegevens.

Tekst: Tijs Kierkels, beeld Marleen Arkesteijn