Sinds de allereerste editie van Onder Glas – bijna 13 jaar geleden – is de themagerichte aanpak een onderscheidend kenmerk van het maandblad. Dat zal ook zeker niet veranderen, maar feit is wel dat sommige, in het oog springende thema’s elkaar meer en meer gaan overlappen.
Zo gaat Het Nieuwe Telen al lang niet meer alleen over energiezuiniger telen, maar ook over weerbaarheid en plantgezondheid. Wie water zegt, zegt emissie én gewasbescherming én ook steeds vaker nutriënten. Bij nieuwe kasconcepten staan optimale benutting van het daglicht en energiebesparing hoog op het prioriteitenlijstje. Daar komt bij dat onderwerpen als hygiëne en duurzaamheid feitelijk als rode draad door een jaargang lopen.

Geothermie als alternatief

De laatste editie van Onder Glas van 2016, die deze week verschijnt, heeft als thema Energiebesparing. Daarbij is dit keer in hoofdlijnen gekozen voor enerzijds geothermie als alternatief voor fossiele brandstoffen, anderzijds de mogelijkheden van LED-belichting in diverse gewassen voor verduurzaming van de teelt.
Energiebesparing is niet alleen van bedrijfseconomische waarde, maar wordt tevens gezien als de goedkoopste optie op weg naar de vereiste, duurzame glastuinbouw. De huidige lage gasprijzen dwingen ondernemers nu niet om actief op zoek te gaan naar de best haalbare alternatieven op hun bedrijf, maar fossiel is eindig; dat is een feit.

Duurzaamheidslabel

Bovendien nadert het moment dat grote afnemers in binnen- en buitenland hun producenten beoordelen en selecteren op basis van hun duurzaamheidslabel. Voeg daarbij de internationale afspraken van het klimaatakkoord in Parijs (of de nieuw gekozen president van de VS die nu wel of niet erkent) en de persoonlijke verantwoordelijkheid die elke ondernemer moet hebben voor behoud of herstel van onze planeet en de collectieve opdracht is helder.

Onrustig en bewogen jaar

Op politiek en maatschappelijk gebied was 2016 nationaal en wereldwijd een zeer onrustig en bewogen jaar. De glastuinbouw daarentegen mocht voor het tweede achtereenvolgende jaar niet klagen. Dat wens ik u, mede namens alle medewerkers van Onder Glas, ook voor 2017 toe: persoonlijke gezondheid, een gezond bedrijfsresultaat en voldoende energie om de uitdagingen voor de korte en langere termijn aan te gaan.
Tekst: Roger Abbenhuijs, beeld: Photostudio G.J. Vlekke / Fotovak B.V.Phone

Gerelateerd