CO2 wordt een enorme kostenpost op bedrijven (zowel via gas-WKK of zuiver via tank of OCAP). Telers stellen ons vaak de vraag wat CO2 doseren oplevert in de zin van extra stelen per m² of anders gesteld wat het aan productie kost als men minder of niet doseert.

Grofweg doseren de meeste telers nu zo’n 100 kg per ha per uur. Bij een prijs van 8 cent per kilo voor OCAP of 20 cent per kilo voor zuivere CO2 of CO2 via de WKK, lopen de kosten al snel op naar 10-15 cent per m² per week. Maar de vraag is loont dit nog?

Niet meer dan 100 kg per ha per uur

Bij meer licht kan een gewas meer CO2 opnemen. Het is dus verstandig om lichtafhankelijk het gehalte te verhogen. Grofweg kun je stellen dat tussen 400-800 ppm de fotosynthese verdubbelt. Evenzo als je onder de 400 ppm (buitenwaarde) duikt in de kas. Dan maakt de plant beduidend minder suikers aan.
Uit onderzoek bij tomaat is ook bekend dat van de eerste 50 kg per ha per uur, de CO2 volledig wordt opgenomen en omgezet in droge stof. Van de tweede 50 kg die wordt gedoseerd (verhoging tot 100 kg per ha per uur), wordt nog maar 8 kg opgenomen. Het meerdere vliegt gewoon de kas uit. Dosering boven de 100 kg per ha per uur is eigenlijk niet efficiënt, daarvan gaat meer dan 95% de kas uit zonder dat de planten het opnemen.  Er zijn grote rasverschillen in CO2 opname en efficiency.

Zwaardere stelen en grotere bloemen

Bij een verhoging van 400 naar 800 ppm is een 30% verhoging in fotosynthese niet ongewoon. En als de huidmondjes knijpen, neemt die procentuele verhoging nog verder toe. Dus er worden door de extra CO2 fors meer suikers geproduceerd. Dat kan (en zal) zich vertalen in meer groei.
Het is dan natuurlijk altijd nog de vraag waar die extra groei terecht komt. Meer bloemen? Of zwaardere bloemen? Of grotere bladeren? Dat valt niet met zekerheid te zeggen. Dit hangt sterk af van de gewasbalans. In veel gewassen zie je vaak een vrij direct effect op de kwaliteit (steelgewicht en bloemdiameter) maar duurt het langer voordat een effect op de productie zichtbaar is.

Bij open ramen, waaien CO2 en euro’s weg

Dus het loont om zuinig te zijn met CO2 en het optimaal in te zetten. Dit betekent dus in de ochtend juist niet te hoog doseren, maar verhoog het gehalte met het licht mee overdag. Let ook goed op de VPD (vapor pressure deficit) van de plant. Boven een VPD van 2 hPa gaan de huidmondjes al sluiten en neemt de efficiency af. Een coating of luchtbevochtiging zorgt voor een stabielere VPD en dus meer CO2 opname.
Let wel op: het gaat om de concentratie CO2 die je bereikt in de kas, niet om het aantal kg CO2 per ha per uur. Als de ramen wijd open staan, dan gaat de meeste CO2 naar buiten. Zeker als het waait. Dan vliegen de euro’s naar buiten…

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup. Beeld: Fotostudio G.J. Vlekke