Als we het als ondernemers in de glastuinbouw over één ding eens zijn, dan is het dat de inzet van arbeid zoals we die sinds jaar en dag gewend zijn, komende jaren drastisch gaat veranderen. We leveren in op de flexibiliteit van onze medewerkers. Een zaterdagmiddag doorwerken of wat uren maken op tweede paasdag, is geen vanzelfsprekendheid meer. Dus zetten we in op automatisering, want een robot heeft geen wensen en daarmee krijgen we onze flexibiliteit terug, zo is de algemene gedachte in de sector. Maar klopt dat wel?

Kernvraag is: wanneer start je met automatisering. Vandaag is vaak te vroeg en morgen wellicht te laat. Dat is het eerste dilemma. We erkennen dat arbeid een probleem wordt in de toekomst, maar automatisering geeft ook nog volop vragen. Want welke digitale mensenhanden gaan de groene vingers vervangen of aanvullen? Neemt elk bedrijf zijn eigen ICT-er in dienst, of gaan we daarin samenwerken? Want kunnen we als individueel bedrijf die specialist wel voldoende bieden?

En hoe zit het met de handjes in het gewas? Als paprikateler volg ik de ontwikkelingen met de plukrobot met belangstelling. Ik heb daar veel verwachtingen van, maar gaat deze ‘medewerker’ in zijn eentje de duizend kilogram per uur halen, of moeten we onze doelstellingen aanpassen en is ontlasten van de huidige medewerkers reëler dan vervanging?

Op gebied van sorteren en verpakken kan er al veel: een doos oppakken, wegzetten en voorzien van een bandje, dat proces kent op gebied van automatisering weinig geheimen meer. Maar werkzaamheden in de kas vragen om meer aanpassingen. We willen robots integreren in de dagelijkse praktijk van de glastuinbouw. Wellicht dat we ook moeten kijken naar aanpassingen van het gewas om het robots makkelijker te maken. Daar liggen mooie uitdagingen voor de veredeling. Feit is wel dat dit standaardisatie vereist van ras, teeltwijze, of in de potplanten qua potmaat. Maar zet je met standaardisatie niet een stap terug in flexibiliteit?

Maikel van den Berg.
Paprikateler in Bleiswijk.