Op 14 mei heeft een groot aantal organisaties de Green Deal Aquathermie ondertekend. Daarmee willen zij de winning van energie onderzoeken en bevorderen uit verschillende waterbronnen: oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Ook voor de glastuinbouw liggen er verschillende mogelijkheden.

Op alle plaatsen in ons land waar bedrijven en gebouwen langs of in de buurt van open water zijn gevestigd, zijn er mogelijkheden om energie te winnen. Stromend oppervlaktewater, of water dat uit processen wordt geloosd, bevat energie. Eventueel met hulp van warmtepompen kan men dit water als bron voor verwarming of koeling gebruiken.

Drie doelen

In Nederland zijn al enkele pilotprojecten gestart, maar de omvang en potentie van water als energiebron zijn nog niet duidelijk. Binnen de Green Deal Aquathermie gaan organisaties uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven samen de mogelijkheden in kaart brengen. Deze green deal heeft daarom drie doelen:
• Aquathermie onder de aandacht van de stakeholders brengen.
• Kennis over aquathermie ontwikkelen en delen.
• De waarde ervan in de praktijk beoordelen.

Verankeren in energiestrategieën

De partijen vinden het belangrijk dat aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategieën die provincies en gemeenten opstellen. Zo kan deze techniek een rol spelen als alternatief voor verwarming en koeling. Ook willen de partijen samenwerken binnen andere klimaatprogramma’s van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Enorme potentie aquathermie

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren in potentie respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie. Op meerdere plekken in het land is de glastuinbouw nabij of langs grote wateroppervlakken gevestigd. Vandaar dat aquathermie ook een bron kan zijn voor het verduurzamen van de verwarming of koeling in de tuinbouw.