Nu de energieprijzen telers dwingen om drastische maatregelen te treffen zijn zij gedwongen met minimale input van energie hun teelt tot een einde te brengen. Zo’n temperatuurverlaging blijft niet zonder gevolgen, want de plant reageert hierop. Zo gaat het waterverbruik omlaag en moet het klimaat in de kas ‘gezond’ blijven.

Energie is extreem duur en het ziet er niet naar uit dat het op korte termijn gaat veranderen. Dit zorgt voor veel onzekerheid voor de toekomst. Op dit moment staan er nog teelten in de kassen, die telers tot een goed einde moeten brengen. Uiteraard kijken zij hierbij ook heel kritisch naar de energie-input. Het zal op een minimumstand moeten gebeuren. Het is lastig maar toch probeert iedereen nog het maximale eruit halen.

Efficiënt warmte inzetten

Heel belangrijk is om het beetje warmte wat je gebruikt op de meest efficiënte tijd in te zetten. Richt je daarbij vooral op het activeren van het gewas in de ochtend. Dat is globaal tussen twee uur voor tot twee uur na zonsopgang. In deze fase is het meer van belang dat de ramen loskomen dan dat er meer temperatuur gemaakt wordt. Zet de ingestelde stook- en luchttemperatuur dicht op elkaar (een maximaal verschil van 0,1 tot 0,2 C) en zorg ervoor dat dit een niveau is dat ook gehaald kan worden. Ook al is dat veel lager dan je gewend bent. Als de ramen niet actief openen is de kans op condensatie groot met kans op schimmelziekten tot gevolg.

Watergift afstemmen

Op een lager niveau telen betekent ook dat de plant korter en minder water opneemt.  Daarom moet je niet vergeten om de watergift af te stemmen op het stookregime. Belangrijk daarbij is dat het gewicht van de matten niet oploopt. De draingetallen moeten op een normaal niveau blijven. Controleer dus goed of de matten niet te nat worden en check dit iedere dag. Kortom, je teelt aanpassen op een ander, meer behoudend stookregime is en blijft lastig maar blijf scherp!

Tekst: Barend Löbker, Vortus