Hederateler Pim Rikken zette de afgelopen jaren fors in op verduurzaming: hij investeerde in zonnepanelen en neemt sinds het voorjaar van 2021 warmte af van de biomassa-installatie in het tuinbouwgebied waar hij gevestigd is. Hier plukt hij in de huidige energiecrisis de vruchten van: hij betaalt weliswaar meer voor zijn warmte, maar weet dat deels te compenseren door de hogere opbrengsten voor de zonnestroom.

Pim Rikken, die hedera’s teelt op een oppervlak van 3,3 ha, voorzag het jaren geleden al: verduurzaming van de energievoorziening is een must. “Natuurlijk; de huidige situatie had ik ook nooit verwacht”, zegt de teler uit Bergerden. “Maar ik was er wel van overtuigd dat de levering van gas en stroom naar de toekomst toe wellicht minder vanzelfsprekend zou worden. Daarbij gaf toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ons als grootverbruikers enkele jaren geleden de opdracht om van het gas af te gaan. En sowieso ben ik van mening dat je moet proberen om je energievoorziening zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. Daarmee minimaliseer je de risico’s in je bedrijfsvoering.”

Volledig energieneutraal

Rikken wist de afgelopen jaren flinke stappen te zetten op dit vlak. Zo investeerde hij in het voorjaar van 2020 in 5.500 zonnepanelen, die gezamenlijk circa 1 MW aan elektriciteit kunnen opwekken. Tien procent hiervan zet de teler in op zijn eigen bedrijf, de rest gaat naar andere telers in het tuinbouwgebied NEXTgarden. “Als gebied leggen we de lat sowieso hoog als het gaat om verduurzaming. We willen het eerste klimaatneutrale glastuinbouwgebied van Nederland worden.”
De ingebruikname van een biomassa-installatie, in april 2021, past in dit plaatje. Rikken neemt warmte af van deze installatie, die eigendom is van enkele telers in het gebied en wordt geëxploiteerd door het bedrijf HoSt. “Hiermee kan ik volledig voorzien in mijn warmtebehoefte. We hebben nog vijf WKK’s en twee ketels staan, maar puur als back-up. Alleen tijdens de kou van afgelopen december hebben we de WKK nog even laten draaien, toen kwamen we nét niet uit met de warmte van de biomassa-installatie. Maar in principe zijn we als bedrijf nu volledig energieneutraal.”

Meer tijd om te schakelen

Door de gezette stappen heeft de energiecrisis relatief weinig impact op het bedrijf van de hederateler. “We zijn wel meer gaan betalen voor de biomassa-warmte. Afgelopen jaar ging de prijs drie keer over de kop, en ik verwacht dat ‘ie ook dit jaar nog zal stijgen. Dit komt onder meer doordat de SDE-subsidie voor de opgewekte warmte is geminimaliseerd als gevolg van de hoge gasprijs. Daarnaast is ook hout fors duurder geworden. Maar tot nu toe ligt de prijs van de biomassa-warmte nog altijd lager dan de dagprijs voor gas.”
Een voordeel is volgens Rikken ook dat de biomassa-prijs voor een heel jaar wordt vastgesteld. “Je weet dus als ondernemer waar je aan toe bent en kunt hier een businesscase op bouwen. Daarbij geeft dit, bij snel stijgende energieprijzen, meer tijd om te schakelen. Je komt als bedrijf niet à la minute in de problemen, maar kunt rustig zaken op een rij zetten en eventueel afspraken maken met klanten. Ofwel: je wordt niet meteen voor het blok gezet.”

Dertig procent compensatie

Hoewel Rikken meer betaalt voor zijn warmte, ontvangt hij ook een hogere prijs voor de zonnestroom die hij levert. “Hiermee kunnen we de hogere warmtekosten deels compenseren; ik schat voor zo’n dertig procent. Per saldo zijn ook wij dus duurder uit, maar het is te overzien. En het voordeel is ook dat ik dit bedrijf al zeventien jaar run en niet meer te maken heb met torenhoge financieringen. Daarbij is de markt voor onze hedera’s nog steeds goed. Kortom: we zitten in een relatief gunstige positie. Dat is deels geluk, maar ook deels het gevolg van eerder gezette stappen. Onze focus op verduurzaming werpt nu zijn vruchten af.”

Tekst: Ank van Lier, beeld: Vidiphoto