De ontwikkeling van een kennisintensieve sector als de glastuinbouw is te vergelijken met een wielerpeloton. Je hebt koplopers die lef tonen en als eerste de strijd aangaan. Daarachter zit een grotere groep achtervolgers. Ze laten de afstand tot de pioniers niet te groot worden en blijven het grote peloton voor. Bij een eendaagse klassieker zullen de leden van de kopgroep uiteindelijk strijden om de eindoverwinning. De glastuinbouw is echter geen dagwedstrijd, maar een meerdaagse uitdaging waar continuïteit belangrijker is dan een uitschieter. In een zware etappewedstrijd moet de winnaar van vandaag dat morgen vaak dubbel en dwars bekopen.

Deze vergelijking dringt op bij het lezen van de reportage over de nieuwe locatie van tomatenbedrijf Schenkeveld in Onder Glas van december die deze week verschijnt. Ondernemer Richard Schenkeveld vat de bedrijfsvisie bondig samen: ‘We kiezen altijd voor de meest betrouwbare methode. We zijn geen grote voorlopers, maar zitten wél achteraan in de eerste wagon.’ Niet het risico van de kinderziektes waar pioniers tegenaan lopen. De Tour de France kun je immers ook zonder etappewinst winnen.

Functionaliteit, daar draait het meer en meer om, zeker ook bij de ontwikkeling van een nieuwe kas en de essentiële bedrijfsruimte. Oog hebben voor noviteiten is wat anders dan je blind staren op vernieuwing. Innoveren is een geleidelijk proces, zeker bij bedrijfsonderdelen waar keuzes voor meerdere jaren moeten worden gemaakt. Standaardiseren en optimaliseren, noemt Schenkeveld dat. Kiezen voor bewezen materialen en technieken. Door vernieuwing gefaseerd door te voeren, worden stappen voorwaarts gezet en ontwikkelingen omarmd, maar zonder het bedrijfsrisico overmatig te vergroten.

Met de Daglichtkas, de ID Kas, Winterlicht- en 2SaveEnergykas is de afgelopen jaren voeding gegeven aan de kas van de toekomst. Waar het ene concept nog in de onderzoeksfase zit, maakt de andere innovatie de stap naar grootschaligheid. De kas blijft de blikvanger bij nieuwbouw, maar de functie, omvang en indeling van de bedrijfsruimte zijn zeker bij grootschalige projecten van doorslaggevend belang. Om het kloppend hart van het bedrijf optimaal te laten functioneren is betrouwbaarheid de basis. Op de mooiste fiets zit niet per definitie de beste renner.

Tekst: Roger Abbenhuijs, hoofdredacteur Onder Glas