De tornado’s van januari in het Zuid-Spaanse tuinbouwgebied van Almería zullen, hoewel fors van omvang, geen effect hebben op internationale groentehandel. Daarvoor is het getroffen areaal te klein, zegt de Consejeria de Agricultura, afdeling Almería desgevraagd.

Inmiddels blijft de teller van getroffen bedrijven steken op 248; samen hebben ze 175 ha kasareaal. Daarvan zijn er 51 heel zwaar getroffen. De grootste schade is in tuinbouwgebied El Ejido. “We verwachten dat er zo’n zeven miljoen euro aan hulp nodig is om de kassen te herstellen die helemaal zijn vernield”, aldus de woordvoerder van de regionale landbouwraad.
De meeste bedrijven met schade liggen in de Campo de Dalias, ten westen van de stad Almería. Hier worden voornamelijk paprika’s, komkommers, aubergines en courgettes geteeld. De overheid verwacht daarom geen effect van de tornado op de tomatenproductie in het gebied.

Renovatieplan

“We denken ook niet dat de handel gevolgen ondervindt, omdat het areaal dat door de tornado is vernield, maar 0,82% van het totaal is in Campo de Dalias”, aldus de woordvoerder. Inmiddels is het hulpprogramma gepubliceerd in de Staatscourant van Andalusië.
Eerder is al een renovatieplan voor herstructurering van de tuinbouw in de regio bekendgemaakt, dat al langer in de maak was. Als reactie op het natuurgeweld zijn daar twee regelingen aan toegevoegd.
De regionale land- en tuinbouworganisatie Coag heeft bij het ministerie aangedrongen op fiscale maatregelen en opschorting van de betalingen voor sociale zekerheid om de bedrijven extra te ondersteunen.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd