Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft in reactie op Kamervragen dat de DaglichtKas momenteel niet in aanmerking komt voor SDE+ subsidie. De investering is volgens hem niet goed in te passen omdat er onvoldoende bekend is over het product en “de kans op overstimulering reëel is”.

Wiebes vindt dat dit laatste zou blijken uit de projectinformatie bij subsidieaanvragen voor de DaglichtKas. Bij Technokas – die de DaglichtKas ontwikkelde – reageert Hans van Tilborgh zeer teleurgesteld. Van Tilborgh vindt dat de overheid niet zorgvuldig heeft gehandeld. Hij is van mening dat het onderwerp en de techniek inhoudelijk niet goed zijn behandeld en dat er met te weinig deskundigheid naar de ontwikkeling is gekeken.

Afwijkend zonthermiesysteem

De minister schrijft in zijn reactie dat de DaglichtKas sterk afwijkt van de meeste zonthermiesystemen en dat hij de techniek daarom sinds 2018 niet langer binnen de categorie zonthermie toestaat. Wel vindt Wiebes het wenselijk dat innovaties als de DaglichtKas kunnen doorgroeien. Hij schrijft daarom dat hij in de voorbereidingen voor de regeling SDE++ 2020 de toepassing van zonthermie in kassen als specifiek aandachtspunt zal meenemen. Van Tilborgh: “Dit is een toezegging waaraan we de minister zullen houden. We verwachten dan ook dat hij en zijn ambtenaren ons spoedig uitnodigen voor nader overleg.”

Opening voor 2020

Voor Ter Laak Orchids, dat al een DaglichtKas heeft, en voor Glastuinbouw Nederland is de toezegging voor 2020 het positieve element in het antwoord van de minister, waar zij hoop uit putten. Hans van Tilborgh wil de opening als positief zien, maar houdt nog wel een grote slag om de arm. Tot op heden heeft de overheid zich uitsluitend van haar onbetrouwbare kant laat zien. Enerzijds wil zij dat de glastuinbouw verduurzaamt, maar als er dan een duurzame technologie beschikbaar komt, wordt er niet serieus mee omgegaan.

Onderzoek door het PBL

De minister schrijft dat over de definitie van zonthermie in relatie tot de toepassing in kassen onderzoek is gedaan door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit deed het PBL op basis van informatie die de sector heeft aangeleverd. Het PBL heeft met deze informatie alleen een indicatieve berekening kunnen maken. Wiebes schrijft dat nader onderzoek naar de systeemgrenzen en de onderhoudskosten en verificatie van de aangeleverde data noodzakelijk is om tot een betrouwbaar basisbedrag te komen.

Zonder goede onderbouwing

“De berekening van het PBL gebeurde pas toen al was besloten om de DaglichtKas van de SDE+ lijst te halen en wij daar tegen bezwaar hadden gemaakt. Het PBL heeft dus pas heel recent hiernaar gekeken en niet de tijd gehad om al onze informatie goed te beoordelen. Daarin zit voor ons het onzorgvuldig handelen van deze overheid. Er wordt gemeld dat wij niet voldoende informatie hebben aangeleverd, terwijl zijn ministerie zonder vooraf met onze input rekening te hebben gehouden, al heeft besloten om – zonder onderbouwing – de DaglichtKas als maatregel van de lijst te schrappen”, zegt Van Tilborgh.

Foto: Fotostudio GJ Vlekke/Fotovak B.V.

Gerelateerd