Teeltwisseling, het voelt altijd een beetje als ‘oud & nieuw’. Je sluit een jaar af, start een nieuw seizoen op en benut die periode voor het maken van nieuwe voornemens. Wat zijn mijn doelstellingen voor het komende seizoen? Waar leggen we de focus voor de kas en het gewas? Verdient plantgezondheid extra aandacht, of het machinepark? Stoppen we meer energie in het energievraagstuk?

Een nieuwe teelt, een nieuwe start, wat gaan we anders insteken en wat zijn mijn persoonlijke doelen; ook die vraag moet je tegen het licht houden. Ik heb mijn hoofddoel inmiddels bepaald: personeel en arbeid. Hoe houd ik mijn team compleet én gemotiveerd dit jaar? Lastig, want het lijkt of we hier als ondernemers het minste invloed op hebben. Medewerkers nemen immers ook beslissingen, op basis van gevoel en ambitie. Het is best een zorg om die belangrijke productiemedewerkers aan je te binden.

Wat is de beste aanpak? Maandelijks een bedrijfsuitje organiseren is niet de oplossing, je moet in gesprek blijven, tevredenheid polsen en de plannen voor de korte en langere termijn inventariseren. In deze periode kan de voet even van het gaspedaal, maar in maart moet ik weer een frisse ploeg hebben, die graag bij ons wil werken, het gevoel heeft dat ze er bij horen, belangrijk zijn en bovendien een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Er staat het nodige te gebeuren op onze bedrijven. Die ontwikkelingen kunnen in theorie positief uitpakken, want er ontstaan nieuwe mogelijkheden, ook voor de mensen op de werkvloer. Mijn uitdaging is om een band op te bouwen, op zoek te gaan naar de mens achter de medewerker. Want met een goed en gemotiveerd team zijn andere uitdagingen het beste het hoofd te bieden.
Ik wens iedereen een fijne teeltwisseling en een voorspoedig nieuw teeltjaar; houd de goede voornemens vast en verval niet binnen een paar weken in het oude patroon.

Maikel van den Berg.
Paprikateler in Bleiswijk.