Vanaf april loopt bij de meeste teelten de dosering van gietwater op en kunnen problemen met het watergeefsysteem uitmonden in serieuze narigheid. Zo ook bij tomatenkwekerij Varekamp-De Zeeuw in De Lier. In 2016 kregen de telers te maken met verstopte druppelaars. De schade aan de teelt was aanzienlijk: planten gingen slap hangen. En dus startte het bedrijf een zoektocht naar oorzaak en oplossing.


Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.