Na diverse jaren met matige financiële resultaten staat op veel bedrijven de aankoop van nieuw plantmateriaal al geruime tijd op een laag pitje. Hoewel dit in eerste instantie nog niet direct tot een lagere productie hoeft te leiden (cymbidiumplanten kunnen bijvoorbeeld 10 tot 15 jaar meegaan), kan vervanging of verjonging van plantmateriaal niet straffeloos steeds verder worden uitgesteld.

In oudere gewassen neemt de werkbaarheid af, waardoor er meer arbeid nodig is voor gewasonderhoud en het aanbinden van de takken. Bij oude planten is het vaak moeilijker om nog voldoende taklengte te halen. Daarnaast gaat de vitaliteit van te oude planten soms snel achteruit, waardoor groei en productie sterk terug lopen. Bestrijding van diverse plagen – met name schildluis, maar ook spint en slakken – gaat in grote oude planten veel moeilijker, vanwege de slechtere doordringbaarheid van het gewas.

Zelf vermeerderen

Wanneer de financiële middelen beperkt zijn, is vervanging mogelijk door slimme, goedkope oplossingen, zoals het zelf vermeerderen, door middel van (klein) scheuren en achterbulben opzetten. Zo zijn relatief weinig planten nodig om weer veel jonge planten te maken. Selecteer al tijdens de bloei de beste planten binnen een soort. Na de bloei kunnen deze planten worden gescheurd en de bulben opgezet. Zet de bulben op een warme, vochtige plek. Zodra ze uitlopen en er nieuwe wortels onder de scheut zichtbaar zijn, moet de bulb worden opgepot.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende