Al decennia is bekend dat planten schadelijke stoffen (vluchtige organische stoffen, VOS) uit de lucht kunnen opnemen. Inmiddels weten we van tientallen plantensoorten hoe goed ze de lucht zuiveren in een klein compartiment, zoals een cuvet of plantkamer.

De vraag is wat planten kunnen betekenen op de schaal van kamers, klaslokalen en huizen. Businessunit Glastuinbouw toetst het luchtzuiverend effect van planten afhankelijk van kamerdimensies, luchtcirculatie, gasemissies en -adsorptie door kamerobjecten. Hiervoor doen we eerst uitgebreide metingen in een testkamer, gevolgd door validatie in bestaande kantoorkamers.

We houden rekening met de ventilatie en met de VOS-emissie en -absorptie door objecten in de kamer. Het project levert een ontwerp van een plantensysteem dat de lucht in een kamer daadwerkelijk en meetbaar zuivert. Het onderzoek is een publiek-privaat samenwerkingsverband met Air so Pure, Royal Flora Holland, VDE Plant, Stichting De Groene Stad en Priva en wordt gefinancierd door de Topsector T&U, Stimuflori en Rabobank Westland.

Tekst: Pieter de Visser.