Voor de middelen Verimark in tomaat en Teppeki in komkommer, aubergine en courgette is een tijdelijke vrijstelling afgegeven. Dat heeft het ministerie van LNV deze week in de Staatscourant bekend gemaakt. Beide vrijstellingen zijn mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland. Telers spreken van een belangrijke toelating in het kader van een geïntegreerde teeltwijze.

De tijdelijke vrijstelling van Verimark is afgegeven omdat de directe schade door tabakswittevlieg een teeltbedreigend probleem is voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Hiervoor is het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen momenteel niet afdoende. Naast de directe schade die tabakswittevlieg geeft in de tomatenteelt, is het ook een belangrijke vector voor virusoverdracht.
Het tomatenchlorosevirus, ofwel ToCV is een van de virussen die door Bemisia kan worden verspreid. Mede door inzet van de sector, middels een ketenbreed sectorplan, is het probleem sterk verminderd.
“Goed nieuws”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat, in een eerste reactie. “Het is belangrijk dat het middel nu ook een vrijstelling heeft voor de belichte en onbelichte teelt van tomaten.”

Komkommer

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is ook een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Teppeki. Hiermee is het mogelijk om het knelpunt van bladluis te kunnen beheersen in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte niet-grondgebonden teelt van aubergine en de bedekte teelt van komkommer en courgette.
“Voor komkommertelers is het positief dat dit middel nu tijdelijk beschikbaar is voor de beheersing van bladluis. Helaas is het nog wachten op de reguliere toelating. De landelijke commissie Komkommer en de Coördinator Effectief Middelenpakket hebben veel inspanning verricht, met als resultaat dat het middel inzetbaar is”, aldus Corné Stouten, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Komkommer.

Aubergine

Ook de auberginetelers zijn blij met deze vrijstelling. “Met het wegvallen van Plenum als correctiemiddel tegen luis hebben we er in de aubergineteelt dit jaar een grote uitdaging bij gekregen”, zegt Peter Boekestijn, contactpersoon gewasbescherming van de landelijke commissie Aubergine. “Gebleken is dat Teppeki een goede werking heeft op luis zonder groot effect op de biologische bestrijders, waardoor wij ons biologische systeem goed in evenwicht kunnen houden.”

Beeld: Ward Stepman