Zes glastuinbedrijven in het gebied ‘Het Grootslag’ in Andijk sluiten een overeenkomst om 13 jaar lang duurzame warmte uit biomassa af te nemen. Deze nieuwe wkk-centrale in Noord-Holland heeft een capaciteit van 15 MWt en is een initiatief van HoSt.

Als een van de grootste leveranciers van biomassacentrales zorgt deze leverancier en exploitant uit Enschede voor de volledige bedrijfsvoering van de biomassacentrale. De verantwoordelijkheid voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie ligt bij HoSt. Het bedrijf zal in het eerste kwartaal van 2020 de eerste warmte uit biomassa (houtsnippers) gaan leveren.

Lage emissies, hoge efficiëntie

De installatie, uitgerust met een 15 MWt vlampijpketel, heeft lage stof- en stikstofdioxide-emissies (stof: <5 mg/Nm3 en NOx <145/Nm3). De lage emissies zijn te danken aan het doekenfilter, dat zorgt voor filtrerende stofafscheiding, en uitgebreide rookgasreinigingstechnologie in de vorm van ureum injectie in de vuurhaard. De hoge brandstofefficiëntie ontstaat door de toepassing van een rookgascondensor, die tot 30% extra warmte levert.

Gebied met 370 hectare kassen

Glastuinbouwgebied ‘Het Grootslag’ omvat circa 370 hectare. Zo’n 200 hectare kassen is aangesloten op een lokaal warmtedistributienetwerk. Dit netwerk wordt vanaf 2020 mede verwarmd door de hernieuwbare warmte uit biomassa van HoSt. Deze centrale levert een bijdrage aan de stevige reductiedoelstellingen van de glastuinbouw voor het verminderen van het gasverbruik en de CO2-emissies. Naast biomassa zijn ook geothermiecentrales door het winnen van aardwarmte een belangrijk alternatief voor verwarmen met aardgas.

Groene financiering

Het project in Andijk wordt gefinancierd door ASN Bank die duurzaam investeren hoog in het vaandel heeft. Ook het Nationaal Groenfonds is betrokken bij projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van de groene leefomgeving. Daarnaast ontvangt het project SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron en foto: HoSt