Een biogasinstallatie op de glastuinbouwlocatie in Bergerden gaat vanaf 2017 biomassa gecontroleerd vergisten, waarbij biogas vrijkomt. Dit biogas wordt via een aanvullend procedé opgewaardeerd tot groengas, met CO2 en mineralen als stikstof en fosfaten als nevenproducten. De tuinders gaan de CO2 afnemen.

De grondstoffen van de vergister zullen voornamelijk bestaan uit gras en dierlijke mest, afkomstig van de intensieve veeteelt. Daarmee levert de installatie een bijdrage aan het terugdringen van het mestprobleem in Nederland. Het gras is afkomstig van bermonderhoud en de natuur uit de regio. Maar de installatie lust ook groenafval van de (glas)tuinbouw. De initiatiefnemers verwachten vanaf begin 2017 maximaal 7,2 miljoen m3 groengas per jaar te produceren. Dit is vergelijkbaar met het gasverbruik van een stad met 10.000 inwoners.

Kringloopeconomie

Het gewonnen groengas vloeit naar het aardgasnetwerk van Liander in Huissen. De groencertificaten die dit oplevert komen onder meer beschikbaar voor het regionale busvervoer. De vloeibare CO2 gaat via een vaste afnemer naar de glastuinders in Bergerden, voor de plantenteelt. Het herwonnen fosfaat gaat naar het buitenland. Meerdere kringloopketens worden zo gesloten: hergebruik van regionale biomassa, hergebruik van CO2 en hergebruik van meststoffen.

Initiatiefnemers

De biomassa vergistingsinstallatie wordt gebouwd door Groen Gas Gelderland (GGG) in samenwerking met Biogas Plus. GGG is een initiatief van Bio Energie Bergerden. Eneco heeft geholpen bij de ontwikkeling en neemt het groene gas af. Voor verwaarding van de reststoffen – met daarin minerale meststoffen als fosfaat – heeft GGG een overeenkomst gesloten. De biogasinstallatie is medegefinancierd door GDF Suez en met gelden van PPM Oost uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG). De voorbereidingen namen maar liefst 13 jaar in beslag.

Bron: degroenehub.nl, bergerden.nu, gelderlander.nl, infographic: Eneco