Met de verhuizing van Holland Strelitzia van Zevenhuizen naar De Lier verandert er meer dan alleen de locatie. Na een grondige voorbereiding van jaren richt het bedrijf zich op de nieuwe locatie niet alleen op de teelt van de prachtige bloemtakken, maar ook op mooie, compacte planten in 20 en 10 liter potten en op de veredeling.

De broers Roland en Barry Duyvesteijn zitten nog maar nét op hun nieuwe locatie. Ze zijn terug in de plaats die ze in 2006 verlieten, maar waar ze wel al die tijd zijn blijven wonen. “Het betekende dat ik iedere dag een uur in de auto zat. Nu ik jonge kinderen heb, is het mijn ambitie om werk en privé meer te koppelen: overdag meer thuis en ‘s avonds nog wat werken”, verwoordt Barry.
Wat meespeelde, was dat het bedrijf in Zevenhuizen ongeveer op het laagste punt van Nederland ligt. “Er kwam meer kwelwater in de drainageput omhoog dan we aan water gaven. (Her)gebruiken van dit water was niet mogelijk vanwege de hoge natrium- en chloridecijfers. Na 2029 zou lozen niet meer gedoogd worden.”

Recirculeren

De broers vormen samen een goed team. Roland zorgt voor de verkoop van de planten en laat vooral zijn broer aan het woord als het over de teelt gaat. “Hij zorgt voor een goede kwaliteit. Dat is een basisvoorwaarde.”
Het nieuwe, voorheen perkplantenbedrijf, voldoet aan zijn wensen. “Dankzij de Erfgoed-vloer die er al in lag, kunnen we het recirculatiewater met meststoffen opvangen en gesloten telen. Wel blijven we de planten net als in het vorige bedrijf via druppelslangen water geven in plaats van onderdoor, omdat de planten hieraan gewend zijn en we ze optimaal kunnen sturen qua voeding.”

Strakke planning

De verhuizing vergde een strakke planning met een lange aanloop. “In Zevenhuizen begonnen we in de grond. Door selectie hebben we steeds de beste planten opgepot, tot we voldoende plantmateriaal hadden voor het nieuwe bedrijf,” vertelt Barry. Het bedrijf is nu qua omvang iets kleiner: 18.000 in plaats van 25.000 m².
De verhuizing gebeurde in de jaarlijkse rustperiode. De planten bloeien van augustus tot mei. Als de planten in rust zijn, zitten de nieuwe knoppen nog verscholen tussen de bladeren. De kans op beschadiging is dan het kleinst.
De verhuizing startte op 1 juni. In een maand tijd zijn er 33.000 planten overgereden van Zevenhuizen naar De Lier. “Drie tot vier keer per dag kwam de groepsvervoerder langs met een oplegger. Er passen 550 planten in een trailer, dus reken maar uit.”
Pas half juli staan de planten op de juiste plaats op de teeltvloer en zijn de laatste perkplanten verdwenen. De broers deelden filmpjes van de verhuizing via social media. Zo is te zien hoe de planten via transportbanden vanaf de schuur over het middenpad naar de juiste teeltafdeling gaan.

Planten in 10 en 20 liter potten

De strelitzia is een kleine teelt. “Bij veel kleine teelten is er weinig kennisuitwisseling. Vroeger vond ik dat lastig. Ik heb inmiddels mijn eigen sparringpartners. Ik bouw nog steeds nieuwe kennis op.” Deze winter wil hij een proef doen met belichten om de teelt wat te vervroegen.
“Als ik de planten scheur, komen ze later in productie. Dan krijg je een hoos na een hoos. Door te belichten kun je de oogst wat naar voren halen, waardoor de productie wat vlakker wordt. Een extra voordeel is dat je door de belichting de kas als het ware elektrisch verwarmt, waardoor je minder gas nodig hebt.”
Ze zoeken naar extra mogelijkheden naast de snijbloementeelt. Standaard scheuren ze jaarlijks een vijfde deel van de planten. Daardoor hebben de telers jaarlijks 20% van de planten over. “Toen we voldoende potplanten hadden voor de verhuizing, zijn we de rest al op bestelling als potplanten er tussenuit gaan rapen. Er was vraag naar grote, volle bloeiende planten. Hier gaan we naast snijbloemen potplanten in 20 en 10 liter potten telen.”

Spreiding van kansen

Daarnaast is Barry al vanaf 2015 bezig met selecteren en kruisen. “Ik zoek naar planten die sneller in bloei komen, een stevige bloem hebben en een goede plantopbouw. Ik gebruik voor de kruisingen eigen planten, aangevuld met aangekochte planten om tot nog betere cultivars te komen.”
De zaden brengt hij naar de plantenkweker, die ze in een jaar tijd tot jonge plantjes opkweekt. “Ik kijk hoe snel ze in bloei komen. Van zaad tot bloei duurt één tot anderhalf jaar. Met de beste, snelste planten, maak ik weer nieuwe kruisingen.” Jaarlijks maakt hij zo’n 2.000 zaailingen, waarvan hij 99,9% weggooit. Inmiddels heeft hij een commerciële selectie en tien potentiële cultivars achter de hand, waarvan hij van één al aantallen opbouwt.
Tien jaar geleden zocht de teler contact met een weefselkweekbedrijf om de nieuwe cultivars snel te kunnen vermeerderen. Samen ontwikkelden ze een protocol, waarvan Holland Strelitzia eigenaar is.
Nu hebben de broers vier inkomstenbronnen: de verkoop van bloemen en planten, de licentie-inkomsten van de eerste commerciële compacte potstrelitzia’s die ze in de markt hebben gezet en de verhuur van het bedrijf in Zevenhuizen aan een boomkweker.

Herkenbaar in de markt

Het areaal neemt al jaren gestaag af. “Voor de overblijvers is de taak weggelegd om een goede kwaliteit bloemen te leveren. We zijn ervan overtuigd dat onze Nederlandse collegatelers dit nicheproduct met dezelfde passie telen. Dat is belangrijk, want mét elkaar zorg je ervoor dat er voldoende vraag blijft bestaan naar deze bijzondere bloem”, neemt Roland het gesprek over.
“Holland Strelitzia richt zich op de groothandel die bloemisten belevert. De bloemisten zijn onze ambassadeurs. Die willen we maximaal tevredenstellen. Een goede kwaliteit is een voorwaarde. We onderscheiden ons in de markt met een eigen, herkenbare verpakking.”
Op dit moment gaat het relatief goed. “We hebben een goed klokjaar, de bloem lijkt herontdekt en is weer hip. Mensen hebben genoeg te besteden. De plukboeketten zijn kleuriger en met minder groen dan voorheen. Daarom zie je ook meer van onze bloemen in de boeketten. Deze steken er letterlijk met kop en schouders bovenuit.”

Extra sierteeltpromotie

Strelitzia is niet het enige ‘kleine’ product. “Je ziet dat mensen in coronatijd tijdelijk meer bloemen kopen. Maar als er iets te vieren is, moeten bloemen toch concurreren met andere cadeaus als een fles wijn, chocolade of een cadeaubon. Ik ben betrokken bij ‘365 dagen bloemen’. Dit is een internationaal collectief van 2.000 kleine telers die 150 verschillende soorten bloemen aanleveren. Voor het bedrag van een spijkerbroek kunnen ze meedoen aan deze promotie, die bovenop de algemene promotie van Bloemenbureau Holland komt. Ongeveer 10% van de omzet van Royal FloraHolland valt binnen onze doelgroep. Voor het bedrag van deze telers, dat via de veiling wordt opgehaald, geven we onder andere een seizoensmagazine uit voor bloemisten en krijgen ze zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief met extra inspiratie.”

Tekst en beeld: Marleen Arkesteijn