Een zonnige voorjaarsdag met veel wind. Voor het eerst meldde het NOS-journaal dat er door de combinatie van windmolens en zonnepanelen een overschot aan stroom was. Een aantal jaar geleden heb ik eens geroepen dat stroom gratis zou worden. Tot begin van het jaar schrok ik een beetje van deze bijzondere voorspelling. Was het gewoon om de discussie hierover een beetje op scherp te stellen of is het misschien een reëel toekomstbeeld?

Nu ik naast de gas en electraprijzen ook iedere dag de website van energieopwek.nl volg, denk ik dat er op het gebied van elektra een hoop staat te gebeuren. Windenergie is in de winter dominant aanwezig en dit breidt zich de komende jaren flink uit. Zonne-energie was al flink toegenomen en nu de terugverdientijd − met de huidige prijzen − gehalveerd is neemt de aanschaf van panelen alleen nog maar verder toe.

Dan denk ik even verder. Er zijn op dit moment al batterijen van 1 MW op de markt voor de opslag van opgewekte stroom. Dat biedt dus voor ons als glastuinbouw best wat perspectief. Gaan we bijvoorbeeld bij pieken elektriciteit opslaan voor het net? Gaan we het overschot omzetten in warmte en opslaan in onze buffertanks? Gebruiken we goedkope stroom om aardwarmte omhoog te pompen en te verdelen? Of gaat het heel anders lopen? Wil iedere consument een thuisbatterij, of krijgen de telers in de omgeving de rol om energie op te slaan?

Door al deze bewegingen krijg ik toch weer het gratis-stroom-lage-energiekosten gevoel. Maar, zomaar iets krijgen doet niemand. Daar moet je altijd iets voor doen. Dus hoe interessant is het voor ons om elektriciteit te maken? Bij lage onbalans kun je van het net afgaan en je batterij opladen, en bij hoge onbalans de stroom weer het net op zetten. Als de prijs opeens weer omlaag schiet, dan zet je het terugleveren weer uit. Heeft die glastuinbouw toch weer een troef in handen om de balans op het elektriciteitsnet te herstellen. Wij blij, iedereen blij. Nu CO2 nog.

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk