De beschikbare data combineren met als doel de juiste teeltbeslissingen te nemen is complex en tijdrovend voor telers. Elke fase van het teeltproces is even belangrijk en beslissingen die vandaag worden gemaakt, hebben invloed op wat er morgen onder de streep overblijft. Dat vraagt om een adequate oplossing, want digitalisering in de kas ontwikkelt zich vliegensvlug. Grodan introduceert daarom haar noviteit e-Gro, een nieuw software platform voor ‘data driven Precision Growing’.

Hiermee wordt de beschikbare data in de kas vertaald in een compleet en helder beeld van wortelzone, gewas, klimaat, irrigatie en productie. En dat 24/7. Zo heeft de teler meer controle en kan hij tijdens het seizoen sneller gefundeerde beslissingen nemen om de teeltstrategie te optimaliseren, die is ingezet op basis van zijn eigen kennis en ervaring. Uiteindelijk leidt dit tot minder fouten en dus een beter resultaat. Dat maakt e-Gro het platform voor data driven Precision Growing. Na het eerder ontwikkelen en succesvol introduceren van datagedreven technologieën in de kas is het vernieuwde e-Gro platform nu de volgende logische stap.

Meer Info: Grodan, stand E101