Hoe kunnen bijvoerproducten bijdragen aan de ontwikkeling van een populatie roofmijten? Om daarachter te komen, deed praktijkonderzoeker Sacha Bakx bij Van Iperen een proef in potplant princettia in het World Horti Center. Tijdens de gewasbeschermingsdagen presenteerde zij deze proef. Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Omdat steeds meer chemische middelen verdwijnen, is het belangrijk biologische plaagbestrijding te optimaliseren. Plagen zoals wittevlieg zijn met roofmijten onder controle te houden. Sacha Bakx: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat roofmijten meer eitjes leggen op een dieet van twee plagen. Deze onderzoeken waren vaak kleinschalig. Wij hebben nu praktijkgericht onderzoek gedaan in een proefkas in het World Horti Center. Dit onderzoek deden we in princettia, maar de aanpak is te kopiëren naar elk gewas waar een teler roofmijten inzet.”

Combinatie

Tijdens een eerdere proef deed Sacha opvallende waarnemingen bij de populatie roofmijten in het gewas. “Op plekken waar we twee typen bijvoerproducten tegelijk toepasten, vonden we veel meer roofmijten. Deze bevinding was toen een bijzaak. Om te bepalen of dit geen toeval was, hebben we een nieuwe proef opgezet. Centraal daarbij stond het vraagstuk: kan een combinatie van bijvoerproducten zorgen voor een grotere populatie roofmijten?”
Het onderzoek concentreerde zich op de populaties roofmijten. “De princettia’s zaten in kooien zodat er geen plagen bij konden komen. We wilden vooral weten wat het voedsel deed met de roofmijten. Daar weten we nu veel meer over. Ik hoop binnenkort een grotere praktijkproef te kunnen doen.”

Rust en zekerheid

Uit het onderzoek van Sacha blijkt dat een combinatie van verschillende voedselbronnen op lange termijn een grotere populatie roofmijten oplevert. “We zagen significante verschillen ten opzichte van de populatie die we een enkele voedselbron aanboden. Bij deze proef hebben we twee keer roofmijten ingezet. De populatie kan zich goed handhaven als je bijvoert. Door in te spelen op de behoeften van de roofmijt is het mogelijk de populatieopbouw beter te sturen. Een corrigerende ingreep is dan minder vaak nodig. Dit zorgt voor rust en zekerheid bij de teler.”
Glastuinders zetten roofmijten al in veel gewassen met succes in. Het bijvoeren is een belangrijk onderdeel van dit succes. “Met de juiste combinatie bijvoerproducten, kun je denk ik ook onder moeilijke omstandigheden succes behalen. Je bent eigenlijk de diëtist van de roofmijt.”

Tekst: Ria Monster