EveryD Flowers zet volop in op datagestuurd telen. Zo werkt het gerberabedrijf sinds ongeveer een jaar met microklimaatsensoren en worden thermische camera’s ingezet, die inzicht geven in de bladtemperatuur en de stand van de huidmondjes. Hoewel Hen Groenewegen de meerwaarde ziet van dergelijke technologieën, is het volgens de teler nog een hele klus om de data op de juiste manier te interpreteren en de goede conclusies te trekken.

Ongeveer een jaar geleden investeerde EveryD Flowers in microklimaatsensoren van Sigrow. Klimaatproblemen in een specifieke afdeling van het bedrijf vormden de directe aanleiding hiertoe. “Op advies van onze adviseur, Peter van Weel, hebben we toen een set van twee sensoren opgehangen in deze afdeling. Hiermee konden we onder meer de blad- en bloemtemperatuur, de RV, het dauwpunt en de stand van de huidmondjes in kaart brengen”, zegt Hen Groenewegen. Hij is één van de eigenaren van het gerberabedrijf, met vestigingen in De Lier en Naaldwijk. Het bedrijf, dat ruim een jaar geleden ontstond uit een fusie tussen Van Veen Gerbera en Barendse Gerbera’s, omvat 12 ha gerbera’s.
Met behulp van de data die de microklimaatsensoren genereerden, wist de teler het klimaat in de betreffende afdelingen te optimaliseren. “Hierdoor hoorden de kwaliteitsproblemen al snel tot het verleden. Naar aanleiding hiervan besloten we op alle drie onze locaties een set van twee microklimaatsensoren te plaatsen. Dit vergde een investering van circa € 3.000,- per set. Tegelijkertijd schaften we drie Stomata-camera’s aan; thermische camera’s die de bladtemperatuur meten en aantonen hoe ver de huidmondjes open staan. Dat geeft inzicht in hoe actief het gewas is.”

Meer inzicht in kasklimaat

Op basis van de gegenereerde data deed Groenewegen het afgelopen jaar diverse kleine aanpassingen in het kasklimaat. “Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de raam- en schermstand, het aanpassen van de buisinzet, et cetera. De data geven meer inzicht in het kasklimaat en laten zien op welke punten het beter kan. Maar het is moeilijk te zeggen wat de recent gedane aanpassingen nu precies opleveren.”
Sowieso is er volgens de gerberateler nog een wereld te winnen. Werken met de genoemde technologieën is minder eenvoudig dan Groenewegen dacht, zo geeft hij aan. “Het plaatsen van de sensoren luistert heel nauw. Soms staan ze niet helemaal goed en wijken de data af. Dat maakt het lastig om te vertrouwen en te sturen op de verzamelde data. Daarnaast zie je ook wel verschillen tussen de locaties. Komt dat dan doordat hier verschillende cultivars staan, of doordat de sensoren niet juist gepositioneerd zijn? Dat is moeilijk te bepalen.”

Uitdaging voor komende jaren

De teler vindt het daarnaast lastig om de data op de juiste manier te interpreteren. “De thermische camera geeft bijvoorbeeld een heel mooi inzicht in de stand van de huidmondjes gedurende de dag. De vraag is dan echter: wat is het optimum op een bepaald moment en hoe stuur je indien nodig bij? In dat opzicht is datagestuurd telen nog echt een zoektocht. Je kunt enorm veel data verzamelen, maar de hamvraag is wat je ermee doet en hoe je de juiste verbanden legt. De vertaalslag maken naar teeltoptimalisatie is niet eenvoudig. Daar ligt wel de grootste uitdaging voor de komende jaren.”

Groeimodellen

Desondanks is Groenewegen er wel van overtuigd dat datagestuurd telen de toekomst heeft en kansen biedt om kwaliteit en opbrengst te verhogen. Om deze reden investeerde het bedrijf niet alleen in sensoren en thermische camera’s, maar zijn de ondernemers ook volop bezig met de ontwikkeling van groeimodellen. “Op die manier kunnen we straks hopelijk nog beter voorspellen hoeveel gerbera’s we kunnen oogsten en hier onze afnemers over informeren en arbeid op afstemmen. Maar ook wat dit betreft is er nog een hele weg te gaan. De switch naar datagestuurd telen kost veel tijd.”
Inmiddels heeft de leverancier van de sensoren aanpassingen gedaan in hardware en software, zodat de gebruiksvriendelijkheid toeneemt. Groenewegen heeft als ‘early adopter’ meer obstakels op zijn weg gevonden dan iemand die nu een Stomata-camera aanschaft.

Tekst: Ank van Lier, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke