Na jarenlange afwezigheid maakt het insecticide Applaud zijn rentree in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Het is toegelaten ter bestrijding van wittevlieg, wol-, dop- en schildluis. Stuk voor stuk plagen die de laatste jaren steeds moeilijker te beheersen zijn. De hernieuwde toelating is mede te danken aan de inzet van LTO Glaskracht en dat is best een applausje waard.

Helma Verberkt en haar collega’s van LTO Glaskracht Nederland mogen tevreden zijn met het behaalde resultaat. Ook crop manager glastuinbouw Patrick Zuijderwijk van Certis is blij met de inspanningen van LTO voor dit dossier. Er is in nauwe samenwerking gestreden voor de hernieuwde toelating. Onze inzet was om een goed integreerbaar middel beschikbaar te krijgen tegen wittevlieg en de moeilijk te bestrijden wol-, dop- en schildluis”, vertelt Verberkt. “Dat is nodig om een robuust IPM-systeem in de sierteelt verder te ontwikkelen. Applaud leent zich hier goed voor en het is goed dat dit middel nu weer is toegelaten.”

Knelpunten

Volgens de beleidsmedewerker en programmamanager plantgezondheid vormen wittevlieg, wol-, dop- en schildluis serieuze knelpunten in een groeiend aantal gewassen. “Dat komt doordat de meeste breed werkende insecticiden in de loop der jaren zijn weggevallen”, vervolgt zij. “De resterende toegelaten middelen zijn vaak erg specifiek en niet werkzaam tegen deze plagen, of verminderd werkzaam door veelvuldig gebruik in combinatie met resistentieopbouw bij de plaaginsecten. Het wittevliegprobleem wordt hierdoor jaarlijks groter. Temeer daar zij ook verschillende virussen kunnen overdragen op de gewassen.”
Met louter biologische bestrijders is het tij op dit moment niet te keren. Dat geldt zeker voor wol-, dop- en schildluis, die – als ze zich eenmaal in een gewas hebben gevestigd – uitermate hardnekkig kunnen zijn. Verberkt: “Zowel door wittevlieg als door wol-, dop- en schildluizen hebben bedrijven hun deuren moeten sluiten. De hernieuwde toelating komt dus geen dag te vroeg. Hier zitten telers echt om te springen.”
De programmamanager voegt toe dat LTO Glaskracht zich binnen het onderzoeksprogramma ook volop inzet voor nieuwe biologische bestrijders.

Minder vaak, hogere dosis

Het nieuwe etiket is op twee belangrijke punten aangepast. Zo is het aantal toegestane bespuitingen teruggeschroefd tot twee per jaar. “Dat had iets vaker gemogen, maar we zien dit de laatste jaren bij veel middelen gebeuren”, zegt Patrick Zuijderwijk. “Het voordeel van een beperkt aantal toepassingen is dat telers middelen regelmatig moeten afwisselen, waardoor deze hun werkzaamheid langer kunnen behouden.”
Het tweede verschil is de adviesdosering. “Die is verhoogd van 0,03 naar 0,08% en dat geeft duidelijk betere bestrijdingsresultaten”, stelt de crop manager. “Door de hogere dosering is het nu nog effectiever tegen wittevlieg en worden ook wol-, dop- en schildluis goed bestreden. De lage dosering uit het verleden had meestal geen effect op deze luizen.”

Timing

Voor een maximaal bestrijdingseffect is het met name bij deze luisaantastingen van belang om goed te blijven scouten, benadrukt Verberkt. Want hoewel alle ontwikkelingsstadia van de luizen gevoelig zijn, geldt dit bij uitstek voor jonge exemplaren, zoals de ‘crawlers’ van wol- en schildluizen. Voer de eerste bestrijding bij voorkeur uit wanneer de jongen onder de schilden vandaan komen en uitzwermen over het gewas. Volwassen vrouwtjes leggen na een behandeling met Applaud minder eitjes.
Bij wittevlieg werkt het middel alleen tegen larven, die zeer effectief worden bestreden. Op volwassen vrouwtjes heeft het middel wel een steriliserend effect. Mede vanwege de lange spuitinterval van 22 dagen, adviseert Zuijderwijk voor de bestrijding van wittevlieg een blokbehandeling in combinatie met andere integreerbare insecticiden, zoals het natuurlijke middel BotaniGard.
“Na een bespuiting tegen wittevlieg met Applaud lijkt het soms alsof deze geen effect had, omdat de volwassen vliegen niet worden afgedood”, vervolgt hij. “Daar hoef je niet van te schrikken, want ondertussen stagneert de reproductie en stopt de ontwikkeling van de larven. Wie bij een zware aantasting ook de volwassen populatie wil uitdunnen, kan een combinatiebespuiting met ERII overwegen.”

Geïntegreerde teelt

De crop manager benadrukt dat Applaud vooral moet worden gezien als een correctiemiddel binnen een geïntegreerde teeltwijze. “Je kunt er een aantasting weer mee onder controle brengen wanneer de natuurlijke vijanden het niet bij kunnen houden. Na de correctie dienen zij het weer over te nemen.”
Het middel is veilig voor natuurlijke vijanden die momenteel toepassing vinden in bedekte bloemisterijgewassen. Verberkt merkt op dat dit niet betekent dat alle denkbare natuurlijke vijanden er tegen bestand zijn. “Er zijn momenteel nieuwe keversoorten in onderzoek, waarvan sommige gevoeliger lijken te zijn voor chemische middelen dan bijvoorbeeld roofmijten of -wantsen. Het zou nuttig zijn om daar in aanvullend onderzoek ook op in te zoomen. Voorlopig kunnen de telers echter weer uit de voeten en dat is hard nodig.”

Applaud in het kort

Werking

Applaud (werkzame stof: buprofezin) is een insecten groeiregulator (IGR) en grijpt in op de verschillende vervellingsstadia van de insecten. De vervelling stagneert, waardoor de insecten zich niet verder kunnen ontwikkelen en binnen enkele weken afsterven. Het is een echt contactmiddel, dat niet wordt opgenomen door het gewas. Te bestrijden insecten dienen goed door de spuitvloeistof te worden geraakt.

  • Toegelaten in bedekte bloemisterijgewassen
  • Bestrijdt wittevlieg (larven), wol-, dop- en schildluis (alle stadia)
  • Veilig voor natuurlijke vijanden
  • Past goed in geïntegreerde teelten
  • Maximaal 2 bespuitingen per jaar toegestaan