In de afdeling met 100% LED’s van het Delphy Improvement Center staat voor het tweede jaar een teelt cherrytomaten. Ze doen het prima onder deze belichtingsinstallatie bleek afgelopen seizoen. Onder het motto ‘het kan altijd beter’ gaat het onderzoek door, waarbij grip op plantbelasting, gemiddeld vruchtgewicht en vooral smaak centraal staan.

De stemming is goed onder de leden van de begeleidingscommissie van de demonstratieproef met 100% LED’s. Na twee teelten met de grove trostomaat Merlice was dit jaar cherrytomaat Juanita aan de beurt. Adviseur Henk Kalkman, teeltmanager Rick van der Burg, Piet Hein van Baar van Philips Lighting en teler Ed van der Knaap blikken terug op de eerste teelt.

Lang belichten

De keuze om deze belichte teelt al half augustus te beginnen is de proefnemers bevallen. Kalkman is goed te spreken over de klimaatomstandigheden in het najaar. “Op die manier kun je bij afnemend licht de LED’s goed benutten.” De kas is uitgerust met 104 µmol/m2/s toplicht en twee rijen tussenlicht van ieder 53 µmol, samen goed voor 210 µmol/m2/s. Met deze installatie is maximaal 18 uur per etmaal belicht. Bij de hogere temperaturen in de nazomer en het najaar bleek het nog steeds mogelijk om te belichten met de LED’s, waardoor ook op donkere dagen de lichtsom voldoende was en er op tempo door kon worden geteeld.
“Het is opvallend hoe goed het gewas de winter door kwam en hoe vitaal het er afgelopen voorjaar op stond, ondanks de hoge stengeldichtheid”, gaat de adviseur door. “Ook in juni en juli stond het gewas er goed op.”
Het cherrytomatenras Juanita is 28 juni gezaaid. De geënte (Maxifort), getopte planten zijn vervolgens in week 33 geplant. De plantafstand was bij aanvang 3,5 planten per m2. In week 35 en 5 is een extra stengel aangehouden, waardoor de afstand van 4,4 naar een eindafstand van 5,3 stengels per m2 ging.

Productie goed

De eerste oogst volgde in week 40. Na een teelt van vijftig weken is de productie uiteindelijk op 38,6 kilo per m2 gekomen. “Dat is een topproductie”, vindt Van Baar. “De winterproductie lag een aantal weken lang 30% boven die van praktijkbedrijven met een gelijk lichtniveau.” Dat wil dus zeggen dat het LED-licht in die periode tot wel 30% efficiënter omzet in productie.
In de proef is gewerkt met twee verschillende EC’s. Gedurende de proef zijn er verschillen opgetreden tussen de twee behandelingen. Zo viel onder andere op dat er een relatie was tussen het gemiddeld vruchtgewicht en de brixwaarde. De hoogste brixwaarden werden bereikt bij tomaten met een lager gemiddeld vruchtgewicht.

Energie en klimaat

Positief is het totale energieverbruik dat op 32 m3 gas per m2 is uitgekomen. Energiebesparing is geen hoofddoelstelling in deze proef, maar zuinig omgaan met fossiele energie is wel een pre. Daarbij past wel de opmerking dat de proeflocatie een OCAP-aansluiting heeft en kan beschikken over zuivere CO2. Duidelijk werd dat teveel besparen op energie(warmte) een nadelig effect heeft op de ontwikkelingssnelheid van het gewas. Dit uit zich in zwakkere trossen en vegetatieve groei.
De afdeling beschikt over een energiescherm en een diffuus scherm. Beide schermen zijn maximaal ingezet om het klimaat te verbeteren. Terugkijkend vinden de proefnemers dat in oktober en november net iets teveel is geschermd, waardoor het gewas aan snelheid heeft ingeleverd en de smaak van de vruchten vervolgens iets terug liep. Dat kan dus wat beter.

Nieuwe teelt

Inmiddels is de tweede teelt Juanita gestart, net zoals vorig jaar in week 33. Ditmaal is onderstam DRO141TX gebruikt. Deze teelt bouwt voort op de resultaten van seizoen 2016/17. De bedoeling is om de teelttechniek verder te verfijnen. Afgelopen seizoen verliep de teelt al goed, maar de begeleidingscommissie verwacht dat er nog meer in zit. Van Baar denkt zelfs dat het mogelijk moet zijn om een productie van 40 kilo per m2 te halen, maar veel belangrijker is nog om de resultaten van dit jaar te evenaren bij een goede beheersing van het gemiddeld vruchtgewicht en smaak.
Ook dit jaar wordt gebruik gemaakt van twee verschillende voedingsoplossingen. Ditmaal is de EC niet leidend, maar de samenstelling ervan. Van der Burg: “Het ene kraanvak krijgt een standaard voedingrecept. Het andere krijgt een nieuw recept dat smaak nog verder positief kan beïnvloeden.” Medewerkers van het IC zullen gedurende het seizoen de brixwaarde bijhouden. Het smaakpanel van Wageningen University & Research beoordeelt de smaakbeleving.

Meerwaarde LED’s

Teler Ed van der Knaap volgt de proef met grote interesse. Op zijn bedrijf heeft hij een SON-T belichtingsinstallatie van 140 µmol/m2/s. Hij is zeer te spreken over de resultaten van de LED’s en de kansen die zo’n installatie biedt. “Ik ben erg positief over de resultaten, maar uiteraard is het een rekensom of je wilt investeren in zo’n installatie. Vooralsnog zijn LED’s duur in de aanschaf. Het is maar net of het past bij jouw bedrijf.” Het moet dus een meerwaarde geven en die kan bijvoorbeeld liggen in producties op momenten dat de prijsvorming erg goed is of in het duidelijk verbeteren van kwaliteit en smaak.
Deze proef is gestart op initiatief van Philips Lighting, samen met Delphy, De Ruiter, Svensson, Gremon Systems en Cultilene.

Samenvatting

De eerste proef met cherrytomaten onder 100% LED’s is goed verlopen. De productie was goed bij een gereduceerd energieverbruik. Komend seizoen wordt de proef herhaald om de teelt nog beter onder de knie te krijgen. Onderdeel van de proef is het toedienen van twee verschillende voedingsoplossingen die mogelijk de smaak beïnvloeden.

Tekst en foto’s: Pieternel van Velden.

Gerelateerd