Telers van gerbera en alstroemeria kunnen met een nieuw rekenprogramma het actuele rendement van hun belichtingsstrategie inzichtelijk maken. Deze tool geeft op basis van energieprijzen en verwachte productprijzen een overzicht van kosten en opbrengsten. “Met dit programma kunnen telers van week tot week bekijken wat belichten kost en zo hun strategie finetunen”, aldus Marco de Groot van FloriConsultGroup.

Waarom hebben jullie deze tool ontwikkeld?

Wij hebben dit programma samen met Niek Botden van Hortisolutions gemaakt om telers houvast te geven bij het maken van keuzes, zeker nu de prijzen op de energiemarkt zo ontzettend schommelen. Minder belichten is in de hele glastuinbouw momenteel een logische reflex, maar het financiële effect daarvan kan van week tot week verschillen. Het is waardevol om keuzes te kunnen onderbouwen.

Hoe werkt het programma?

Telers kunnen voor een periode van bijvoorbeeld een week doorrekenen wat het rendement is van een bepaald belichtingsscenario. In deze periode is voor gerbera een belichtingsduur van 11,5 uur per etmaal standaard. Wat betekent het dan als je bijvoorbeeld twee uur per dag korter gaat belichten? Door het aantal uren, de actuele inkoopprijzen voor gas en elektra en de geschatte verkoopprijs van de bloemen in te voeren, rolt er een uitkomst uit. Die geeft aan wat het effect van minder belichten zal zijn voor de productie over vier tot zes weken en toont een overzicht van besparing enerzijds en gemiste inkomsten anderzijds.

Kun je meer vertellen over het belichtingsscenario?

In dit scenario wordt per belichtingsbron – SON-T of LED – inzichtelijk gemaakt wat de meer- of minderproductie is en wat de meer-minder kosten zijn. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten van een kWh is uit de WKK en vanuit het net. Daarnaast maakt het programma duidelijk wat het verschil in opbrengst is tussen stroom uit de WKK de kas in sturen of terug leveren aan het net.

Is het verstandig om elke week de belichtingsstrategie aan te passen?

We weten in de gerbera- en alstroemeriateelt nog niet goed wat het effect is van een wisselende daglengte op de groei en plantbalans. Het wordt dus sowieso een leerzame winter, want telers gaan vanwege de hoge energiekosten andere dingen doen dan normaal. Er zit wel een beperking aan het switchen in aantal uren belichting. Voor gerbera geldt in deze periode dat een daglengte langer dan twaalf en korter dan tien uur niet verstandig is. Voor alstroemeria ligt dit tussen twaalf en zestien uur. Daartussen kun je variëren. Het wordt vooral een kwestie van finetuning.

Hoe reageren telers op jullie programma?

Tot nu toe positief. Ze rekenen natuurlijk zelf ook. Een aantal van onze klanten gaat er al mee werken. Telers betalen een vergoeding voor een jaar en krijgen dan een inlogmogelijkheid zodat ze zelf hun variabelen kunnen invullen.

Blijft het bij gerbera en alstroemeria?

Nee, wat ons betreft niet. Deze systematiek zou ook voor andere meerjarige gewassen te gebruiken zijn, bijvoorbeeld roos, lelie en ander siergewassen. Het huidige programma blijven we voorlopig verbeteren en updaten.

Tekst: Koen van Wijk