Een recent gestart project in Rotterdam mobiliseert huisartsen in achterstandswijken om groenten in te zetten in de strijd tegen chronische welvaartsziekten, zoals obesitas en suikerziekte type 2. Vooral in de lagere sociale klassen nemen deze ziekten epidemische vormen aan. Projectleider Emma Coles proeft enthousiasme bij de eerste ‘groentehoudende’ huisartsen in ons land.

Het project is geïnitieerd door Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) in samenwerking met het Fonds achterstandswijken Rotterdam en wordt geïmplementeerd door Voeding Leeft, een stichting die leefstijlprogramma’s ontwikkelt. Met dit project liep SIGN vooruit op de recente beslissing van Glastuinbouw Nederland om gezondheid als belangrijk beleidsthema op te nemen. “De tuinbouw produceert geluk en gezondheid”, licht programmamanager Peter Oei toe. “Daar mag de sector echt trots op zijn.”

Overgewicht en diabetes

Het aantal patiënten met een zorgelijk overgewicht en een verhoogde kans op diabetes groeit gestaag en grootstedelijke achterstandswijken lopen daarin voorop. “We willen patiënten stimuleren om meer groenten te eten, omdat is aangetoond dat een gezondere leefstijl en een dieet met meer groenten veel gezondheidsproblemen kan voorkomen en verminderen”, aldus Emma Coles. “Huisartsen en diëtisten kunnen een wezenlijke rol spelen om de gewenste gedragsverandering te bereiken, maar hebben daar ook nog wat ondersteuning bij nodig. Dit project, genaamd ‘Van pillen naar paprika’s in de praktijk’, is opgezet om daarvoor de juiste tools te ontwikkelen.”

Nascholing

Via het Fonds achterstandswijken Rotterdam zijn tientallen huisartsenpraktijken benaderd met het verzoek om mee te werken aan het pilotproject. Via een verkennende ‘customer journey’ is vastgesteld dat huisartsen een sleutelrol spelen en dat zij nog niet over alle kennis en instrumenten beschikken om patiënten aan een structureel gezondere leefstijl te helpen, waarin voeding een voorname rol speelt.
Coles: “Om daarin te voorzien hebben we samen met de Vereniging Arts en Leefstijl – een kleine drie jaar geleden opgericht door huisarts Tamara de Weijer – nascholings¬bijeenkomsten opgezet voor huisartsen, praktijkondersteuners én diëtisten. Na zo’n bijeenkomst beschikken zij over dezelfde kennis en informatie en kunnen zij effectiever met elkaar samenwerken om patiënten tot het juiste gedrag te bewegen.”
Er zijn nu drie nascholingstrajecten doorlopen, waaraan 75 mensen deelnamen uit 40 huisartsenpraktijken. Diverse diëtistenpraktijken verstrekken groentepakketten met recepten, waarvan patiënten gedurende een half jaar een keer per week gratis gebruik kunnen maken.

Supermarktsafari

“Daarnaast hebben we twee componenten ontwikkeld die een gezonder eetpatroon moeten stimuleren”, vervolgt de projectleidster. “Dat zijn het eetexperiment en de supermarktsafari.”
Het eetexperiment laat patiënten tien dagen lang experimenteren met vers, onbewerkt voedsel. Recepten daarvoor krijgen zij via een online platform. De Supermarktsafari is een ontdekkingstocht door lokale supermarkten voor kleine groepjes patiënten onder begeleiding van een diëtist, die uitleg geeft over de bijzonderheden van voedingsmiddelen en over bereidingswijzen.
“De kleinschalige groepsbenadering maakt van de safari een gezellig groepsuitje, waar ruimte is om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen”, zegt Coles. “Je merkt dat de mensen daar echt enthousiast worden en warm lopen voor een gezondere leefstijl met meer verse groenten in hun dieet. Ook de artsen werken er enthousiast aan mee. Het project loopt door tot eind oktober en dan hopen we 50 praktijken te hebben bereikt die actief meewerken. Als het even kan – verplicht is het niet – verstrekken ze dan ook groentepakketten. Dan zijn het geen apotheekhoudende, maar groentehoudende huisartsen.”

Tekst: Jan van Staalduinen. Foto: Vereniging Arts en Leefstijl.

Gerelateerd