Premier Susana Diaz van de regionale regering van Andalusië heeft een grootschalig moderniseringsprogramma aangekondigd voor de tuinbouw in Almería. Het plan was al langer in de maak, maar is uitgebreid met hulp aan de telers die getroffen zijn door recente tornado’s in Zuid-Spanje.

Het renovatieplan (Plan Renove) is in feite onderdeel van het plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor Andalusië 2014-2020. De komende vijf jaar wordt 100 miljoen euro uitgetrokken om de kastuinbouw te moderniseren. Het grootste deel is gericht op herstructurering van kasgebieden die meer dan twintig jaar oud zijn en vaak bestaan uit het traditionele parral-type (lage plastic kassen). Juist deze kassen zijn het meest kwetsbaar bij extreem weer. Ze zijn verantwoordelijk voor 20% van de winterproductie van Almería.

Schademeldingen

Daarnaast zijn er regelingen toegevoegd voor hulp aan bedrijven met lichte schade en modernisering van bedrijven met ernstige schade. Voor de laatste categorie is 10 miljoen euro uitgetrokken. Ze krijgen steun bij een beter ontwerp van de opstanden, zodat die stormbestendiger zijn en beter verzekerbaar.
De omvang van de schade is nog steeds niet duidelijk. Na de tornado in januari kwamen 248 schademeldingen binnen; in totaal was volgens de regionale overheid 175 hectare getroffen in meerdere of mindere mate. Maar daarna is er nog een hagelstorm geweest. De meldingen lopen nog op.

Infrastructuur en ontzilting

De regionale landbouwminister Rodrigo Sánchez Haro heeft tevens aangekondigd de ondersteuning van agrarische verzekeringen te verhogen. Hij ondersteunt de verzekeringen dit jaar met 7,7 miljoen euro, een stijging van 1,7 miljoen ten opzichte van vorig jaar.
Diaz heeft ook de centrale Spaanse regering opgeroepen meer te investeren in het zuiden. Het gaat dan met name om infrastructuur en ontzilting; dat laatste is de achilleshiel van de tuinbouw van Almería.

Tekst: Tijs Kierkels