TuinbouwAlert heeft in goed overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een hygiëneprotocol opgesteld om Nederland vrij te krijgen van het Tomatenchlorosisvirus (ToCV). Het protocol bestaat uit een pakket maatregelen dat breed wordt verspreid onder opkwekers en telers.

De extra maatregelen die in het hygiëneprotocol staan, zijn nodig na de vondst van het ToCV bij planten van achttien tomatenteeltbedrijven, verdeeld over 19 locaties. Opvallend is dat de besmette teeltbedrijven vooral gevestigd zijn in de westelijke provincies van het land. In november 2017 werd het plantenvirus voor het eerst vastgesteld.

Maatregelen voor opkweek

Het hygiëneprotocol van TuinbouwAlert omvat hygiëne- en beheersmaatregelen voor zowel de opkweek als de teelt van de tomaten. Binnen de opkweek draait het protocol om strakke hygiëne in combinatie met chemische bestrijding van de kaswittevlieg en bemisia, de twee overbrengers van het virus. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de opkwekers schoon plantmateriaal aan de telers kunnen leveren, zonder wittevlieg of het ToCV.

Trainen op plaagdetectie

De voorschriften van het protocol voor de opkweek van tomatenplanten houden rekening met het feit dat telers hun teelt moeten kunnen opstarten met biologische bestrijding. Voor de teeltbedrijven staat hygiënisch werken eveneens voorop. Een tijdige signalering van wittevlieg en het ToCV is daarnaast ook van belang. TuinbouwAlert adviseert telers daarom om het personeel goed te trainen op het detecteren van wittevlieg en het plantenvirus. Het protocol bevat een aantal handvatten om hierbij te helpen.

Biologische bestrijding

TuinbouwAlert raadt tomatentelers aan om kaswittevlieg en bemisia aan te pakken met de inzet van biologische bestrijders; de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels worden genoemd als effectieve tegenmaatregelen. Op het moment dat de plaag zich uitbreidt, noemt TuinbouwAlert chemische bestrijding noodzakelijk. Hiervoor is al een vrijstellingsverzoek ingediend.

Procedure bij teeltwisseling

Het protocol bevat ook informatie over hoe te handelen bij de teeltwisseling. Hieronder valt een leegstandperiode van acht dagen na de reiniging van de kas. Het complete hygiëneprotocol staat hier. Daarnaast publiceerde TuinbouwAlert ook een bijlage met daarin alle neveneffecten van insecticiden in tomaat.

TuinbouwAlert

TuinbouwAlert is een consortium van van GroentenFruit Huis, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland en Plantum. Met het hygiëneprotocol willen de partijen het ToCV elimeneren, zodat het plantenvirus zich niet definitief in Nederland vestigt.

Update: Minister Schouten van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft binnen de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van het middel Verimark bij de bestrijding van de wittevlieg in tomaat. De vrijstelling geldt voor een periode van 120 dagen.

Bron: TuinbouwAlert.

Gerelateerd