Studenten van Lentiz zijn in de All Climate kas van het World Horti Center begonnen aan de tweede ronde van hun sla-teelt competitie. Tijdens de eerste ronde produceerden de vier groepen – elk met een eigen teeltwijze – 1.200 kroppen Lugano krulsla onder LED. Nu krijgen ze de kans om de teelt te optimaliseren. De beste kroppen gaan naar de farmshops van Boeregoed. “Onderzoekend leren in een uitdagende omgeving werkt”, zegt begeleider Sjoerd Nieboer van Lentiz.

Tweedejaarsstudenten van de mbo 4 opleiding Horti Technics en Management ontpoppen zich in de All Climate kas als echte telers. Tijdens de competitie zijn ze verantwoordelijk voor de teeltstrategie, de gewasverzorging, de snelheid van oogsten, de kwaliteit en de aflevering van het eindproduct. In dit geval maken ze geen gebruik van een gesimuleerd buitenklimaat in de buitenste schil, waar deze kas eigenlijk voor bedoeld is. Maar telen ze puur op z’n Hollands. De extra energie-inzet van de 700 µmol LED-lampen in de buitenste kas had voor deze wedstrijd geen meerwaarde. Wel maken de studenten gebruik van de luchtbehandelingskasten en de SON-T- en LED-armaturen in de kas.

Van robuust tot super inventief

De teelt van sla onder glas met LED-belichting breidt zich langzaam maar zeker uit. Ook als indoor- en vertical farming-concept. De telers van de toekomst krijgen de kans om daar ervaring mee op te doen. Initiatiefnemer van de wedstrijd is docent Onderzoekend Leren Sjoerd Nieboer, verbonden aan Lentiz MBO Westland.
“Het volledige eigenaarschap van de teelt in dit project past heel goed bij deze mbo-studenten. Elke groep bedacht een eigen strategie en kon die toepassen op een afdeling van zo’n 25 m². Eén groep koos voor telen op water, een tweede voor opkweek in biologisch afbreekbare potten, de derde voor hoge fruitboompotten met een druppelsysteem, de vierde groep teelde in kisten en gaf water met de broeskop. Van heel robuust tot super inventief dus.”

Deel naar Voedselbank

Ook het zaaien pakte elke groep anders aan. De één zette de zaai-trays in het ketelhok om te profiteren van de extra warmte, weer een ander bouwde er een tent omheen om het vocht beter vast te houden. De groep die teelde in kisten en met de hand water gaf, leverde uiteindelijk de mooiste kwaliteit af in de eerste ronde, maar oogstte pas twee weken later dan de rest. De groep met de hoge potten had de vroegste oogst. De watertelers moesten een deel van hun productie naar de Voedselbank brengen omdat die werd afgekeurd vanwege bladrand. De biologisch afbreekbare potten werden tijdens de eerste ronde ingeruild voor plastic omdat ze uit elkaar vielen.

De tweede ronde

Nieboer: “Het is een leerproces. We hadden gerekend op oogst na zeven weken, maar gemiddeld deden de studenten er zo’n tien weken over. In de tweede ronde krijgen ze de kans om hun methodes te optimaliseren, sturend op kwaliteit en kwantiteit, minder uitval en snellere oogst. Omdat ze al een afnemer hebben voor de sla, die de partijen ook nog eens professioneel keurt, is het extra spannend. We verwachten de nieuwe oogst medio januari.” Van der Knaap Potgrond levert de potgrond, de zaai-trays en de Obtura-pluggen voor de wedstrijd, Rijk Zwaan het Lugano-zaad en Modiform de kweekpotten. LED-leverancier Hortilux adviseert over de inzet van de belichting en onderzoekscentrum Vertify over indoor farming. Slateler Mart Boender kijkt mee over de schouders van de studenten en geeft tips.
Nieboer hoopt dat de kas na deze wedstrijd weer gebruikt zal worden voor onderzoek naar het gedrag van bepaalde rassen in een ander klimaat dan dat van ons. Of naar de optimale teeltwijze van bepaalde gewassen bij andere weersomstandigheden. “Ook daar kunnen studenten dan weer een bijdrage aan leveren.”

Tekst: Astrid Zoumpoulis